Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Wist U dat ...
1
2
3
4
5
6
  25 Jan 2009
Een half Duits leger
Het totale jaarlijkse defensiebudget van Duitsland bedraagt ongeveer 25 miljard euro.
Duitsland (356.974 km²) is 11 keer groter dan belgië (32.545 km²)en is 26 keer groter dan Vlaanderen (13.522 km²).
Duitsland heeft 8 keer meer inwoners (85,2 mijoen) dan belgië en heeft 13 keer meer inwoners dan Vlaanderen.

Met onze transfergelden kan Vlanderen jaarlijks een half Duits leger bekostigen. Een Vlaamse burger betaalt 6 keer meer aan transfers naar Wallonië (1.833 euro per jaar) dan een Duitser betaalt aan zijn eigen leger (303 euro per jaar).


  25 Jan 2009
Twee steden ter grootte van Leuven
Gesteld dat het bouwen van een modaal nieuwbouwhuis vandaag 10 miljoen oude belgische franken kost (250.000 euro), waarin dan toch vier mensen een comfortabele woonst vinden, dan komen we tot de becijfering dat Vlaanderen met het aanwenden van de transfergelden alleen, elk jaar 44.000 nieuwbouwhuizen voor zijn inwoners kan bouwen.
Dit komt overeen met 176.000 inwoners die elk jaar aan een "gratis" nieuwbouwhuis kunnen geholpen worden.

Met onze transfergelden van 11 miljard euro kan Vlaanderen elk jaar opnieuw twee steden ter grootte van Leuven bouwen (Leuven telt 88.000 inwoners).


  25 Jan 2009
Tsunami
Tijdens de top van Jakarta (over de Tsunamihulp) riep VN-secretaris-generaal Koffi Annan op 750 miljoen euro te schenken aan de getroffen gebieden. Dit bedrag moest dienen om de eerste zes maanden de eerste noodzakelijke hulp te financieren voor de zowat 5 miljoen slachtoffers van de natuurramp.
Het IMF hield één miljard euro vrij voor de noodleningen. Wereldwijd werd er drie weken na de ramp zowat drie miljard euro ingezameld.

De totale wereldhulp aan de Tsunamislachtoffers bedroeg de derde week na de ramp slecht één vierde van het bedrag dat Vlaanderen elk jaar aan Wallonië en Brussel schenkt, zonder dat een tsunami daar iets heeft verwoest...


  25 Jan 2009
Defensiebudget
Het defensiebudget van belgië bedraagt 2,5 miljard euro per jaar (250 euro per inwoner per jaar).

Elke Vlaming betaalt echter zo'n 1.822 euro transfergelden aan Wallonië en Brussel per jaar. Met dat bedrag kan Vlaanderen zeven belgische legers financieren...


  25 Jan 2009
VRT
De VRT beschikt jaarlijks over een budget van 370 miljoen euro (uit dotaties van de Vlaamse regering en reclame-inkomsten).

Met onze 11 miljard transfergelden kunnen we in Vlaanderen jaarlijis 30 omroepen zoals de VRT (of beter!) financieren.
Als dat geen kijk- en luisterweelde zou zijn...


1
2
3
4
5
6
QV Wijnhandel Tienen