Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Wist U dat ...
1
2
3
4
5
6
  25 Jan 2009
Liefkenshoekspoorverbinding

Infrabel ontving de voorbije dagen een 10-tal belangstellenden voor de bouw en de financiering van de noodzakelijke Liefkenshoekspoorverbinding met tunnel tussen Linker- en Rechteroever van de Schelde.
De kosten voor deze voor Vlaanderen cruciale spoorverbinding worden op 684 miljoen euro geraamd.

Met het nutteloos uitgegeven transferbedrag van 11 miljard euro kan Vlaanderen elk jaar zowat 16 van deze tunnelspoorverbindingen bouwen. (of eentje per 3,25 weken!)
In een onafhankelijke Vlaanderen zou deze spoorinfrastructuur er al lang gelegen hebben. (en zouden we nog wat "drinkgeld" overhouden)


  25 Jan 2009
Noodhulp aan de Palestijnen

De leiders van de Europese Unie hebben vrijdag (16 juni 2006) een plan goedgekeurd waarbij financiële hulp naar de Palestijnen wordt gesluisd buiten de Hamas-regering om.
De nadruk komt te liggen op gezondheidszorg, het veiligstellen van essentiële voorzieningen als energietoevoer en steun voor arme gezinnen.
De Unie trekt voorlopig zo'n honderd miljoen euro uit voor noodhulp aan de Palestijnen.

Met onze overbodige slaapverwekkende jaarlijkse transfer van 11 miljard euro betalen de Vlamingen zomaar even 110 keer meer aan de Walen. De echt behoeftige Palesijnen krijgen dus van gans Europa amper 0,909% van wat de Walen ten onrechte van Vlaanderen ontvangen.


  25 Jan 2009
Elke negen jaar nieuwe gewest- en gemeentewegen

Volgens de commissie van het Vermogen van de Staat bedraagt de nieuwwaarde van het belgisch wegenerfgoed - dit wil zeggen wat het zou kosten om alle gewest- en gemeentwegen, inclusief kunstwerken en wegenuitrusting, in de drie gewesten van het land (opnieuw) aan te leggen - 3.944 miljard Bef of 98 miljard euro.

Vlaanderen kan op zijn eentje met de transfergelden van 11 miljard euro per jaar elke negen jaar alle gewest- en gemeentewegen van belgië vernieuwen.


  25 Jan 2009
Drie Galileosystemen

Het satellietnavigatiesysteem Galileo, tegenhanger van het Amerikaanse GPS(Global Positioning System), is goed voor een totale investering van 3,2 miljard euro.
Het zal tegen 2010 operationeel zijn.

Vlaanderen kan met 11 miljard transfergelden minstens drie dergelijke Galileosystemen financieren op zijn eentje, elk jaar opnieuw...


  25 Jan 2009
Budget voor ontwikkelingssamenwerking
Op federaal belgisch niveau bedraagt het budget voor ontwikkelingssamenwerking 737 miljoen euro (in 2003).
Vlaanderen betaalt ieder jaar 11 miljard euro nutteloze transfergelden aan Wallonië en Brussel.

Dat geschenk van Vlaanderen aan Wallonië en Brussel is 14,9 keer groter dan het bedrag dat federaal belgië elk jaar aan ontwikkelingsgelden betaalt, voor procjecten in "echt" arme landen.


1
2
3
4
5
6
Vlaams geld in Vlaamse handen