Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Wist U dat ...
  25 Jan 2009
Aanhoudende hitte en droogte

De aanhoudende hitte en droogte dreigt een ramp te worden voor de landbouwers.
In totaal bedraagt de schade bij gewassen en dieren al 145 miljoen euro.

Als Di Rupo zo vriendelijk zou willen zijn om 1,3 % van zijn jaarlijks transfergeschenk te willen afstaan, dan kan deze nood onmiddellijk gelenigd worden.
Of is ook dat teveel gevraagd, en blijft het: non, non et non!

Vlaams geld in Vlaamse handen