Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

22 Aug 2017
Leuven Vooruit - Jaargang 12 nr 1

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 1

Jaargang 12 nr 1, 22/08/2017

INHOUD

<#1>   Blokken aan het station verdwijnen – er komt een volaardige Kiss&Ride-zone

Er is de afgelopen weken heel wat te doen geweest rond de amateuristische manier waarop door het stadsbestuur en politie aan het station (ter hoogte van het KBC kantoor) blokken werden geplaatst tegen de zgn. illegale Kiss&Ride zone.

In de praktijk heeft het plaatsen van die blokken geleid tot een verwarde toestand en een toegenomen verkeersonveiligheid zowel voor fietsers, voetgangers als autobestuurders.

Het Vlaams Belang is nog steeds van oordeel dat er aan het station van Leuven een volwaardige Kiss&Ride zone moet komen. Vlaams Belang stelt voor om de onderste parkeerplaatsen langs het stadskantoor in te richten als een volwaardige Kiss&Ride zone, waardoor personen op een ordentelijke manier kunnen worden afgezet of opgehaald en de hinder voor andere voertuigen wordt weggenomen. Desgevallend dienen een aantal van de huidige Shop&Go plaatsen te worden verplaatst.

Naar aanleiding van de commissievergadering Veiligheidsbeleid de dato 21 augustus 2017 vroeg gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts naar een stand van zaken aangaande die ingreep.
Uit de toelichting door de politie en de burgemeester is gebleken dat het college heeft moeten vaststellen dat het proefproject is mislukt. Het college heeft beslist dat de blokken zo snel als mogelijk worden weggenomen. Er zullen in de komende periode aanpassingen gebeuren zodat er een volwaardige Kiss&Ride zone komt.

Bovendien is het ons inziens noodzakelijk dat het stadsbestuur bij de NMBS opnieuw aandringt op een duidelijke signalisatie en een betere bewegwijzering voor de Kiss&Ride zone in de NMBS Parking aan de Martelarenlaan.

Vlaams geld in Vlaamse handen