Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

29 Aug 2016
Leuven Vooruit - Jaargang 11 nr 5
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 5
Jaargang 11 nr 5, 29/08/2016

INHOUD

<#1>  Boerkiniverbod in Leuvense zwembaden een feit

Op de agenda van de gemeenteraad van 29 augustus wordt onder het punt 48 het intern reglement voor de stedelijke zwembaden ter goedkeuring voorgelegd.

Vermits er tot op heden geen duidelijke voorschriften waren voor het dragen van het type kledij dat al dan niet is toegelaten in de publieke zwembaden van Leuven, is gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts van oordeel dat er voor de redders duidelijke regels worden vastgelegd voor wat kan en niet kan o.a inzake zwemkledij. Dit schept duidelijkheid en vermijdt discussies.

In het reglement wordt onder punt 3 (Zwemkledij, zwem – en duikmateriaal) het volgende vermeld:

“Een passend zwempak is vereist. Zwemkledij mag niet aanstootgevend zijn naar andere bezoekers toe. Onder aangepaste zwemkledij wordt verstaan:
  • Voor de heren een nauwaansluitende zwembroek, exclusief ontworpen om te zwemmen of een aansluitende wetsuit met korte mouwen (tot boven de elleboog) en korte pijpen (tot boven de knie).
  • Voor de dames een nauwaansluitend badpak, bikini of een aansluitende wetsuit met korte mouwen (tot boven de knie) en korte pijpen (tot boven de elleboog).
Alle andere vormen van kledij worden niet toegelaten.

Na toestemming zijn er uitzonderingen mogelijk voor kledij eigen aan de beoefende sport of kan je zwemmen met kledij om reddend zwemmen te oefenen.

Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwembad, met uitzondering van een badmuts.

Het al of niet toelaten van strandballen en zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, ‑gordels, ‑vleugeltjes, -vliezen, handpeddels en dergelijke wordt bepaald door de redders.

Het gebruik van duikflessen en loodgordels wordt enkel toegestaan aan duikclubs binnen de hun toegewezen uren.”


In het huidige publieke debat over het al dan niet toelaten van een boerkini op stranden en in zwembaden, is het Vlaams Belang Leuven van oordeel dat met het voorliggend reglement er in de feiten een ondubbelzinnig boerkini-verbod in de Leuvense zwembaden komt. Het reglement komt dus op het gepaste moment. Volgens gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is de boerkini niet zomaar een neutraal kledingstuk. Diegenen die beweren dat de boerkini een positief kleidingstuk is dat integratie, acceptatie en gelijkheid kan bevorderen maakt zijn eigen iets wijs. Bovendien komt er van die zgn. emancipatie van moslimvrouwen niks in huis.

QV Wijnhandel Tienen