Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

05 Apr 2016
Leuven Vooruit - Jaargang 11 nr 4
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 4 Jaargang 11 nr 4, 05/04/2016

INHOUD

<#1> daling van het Leuvense aandeel in de personenbelastingen: de Leuvenaar wordt blijgemaakt met een dode mus.

Op maandag 4 april kondigde het stadsbestuur aan dat zij het percentage in de Aanvullende Personen Belasting (APB) laat dalen van 7,5% naar 7,0%. Voor het Vlaams Belang is het immers nooit te laat als een stadsbestuur ook inzake fiscaliteit een voortschrijdend inzicht krijgt.

Hiermee voert het stadsbestuur uit wat het Vlaams Belang sinds 2000 in haar verkiezingsprogramma heeft geschreven, met name de noodzaak van een daling van de algemene belastingdruk in Leuven. Het Vlaams Belang is altijd voorstander geweest van een beleid met de laagst mogelijke belastingdruk en heeft zich steeds verzet tegen de verkwisting van belastinggeld aan prestige projecten, overdreven uitgaven en nutteloze kosten. De stadsfinanciën moeten immers beheerd worden al een goede huisvader.

Het is ongetwijfeld zo dat de Leuvenaars in de praktijk ervaren dat zij teveel directe- en indirecte belastingen en retributies betalen. Dat is de reden waarom vele Leuvenaars hun stad als een dure stad ervaren om te wonen, te werken en te leven. Dat komt o.a. tot uiting in de cijfers van de stadsvlucht en het feit dat deze stad niet langer aantrekkelijk is voor gezinnen.

Bij het voorstel van het stadsbestuur kunnen evenwel enkele bedenkingen worden geplaatst:

  • Het feit dat het stadsbestuur anno 2016 aan een verlaging van het Leuvense aandeel van de personenbelasting doorvoert, wil in feite zeggen dat de Leuvenaars in de afgelopen jaren teveel hebben betaald
  • We mogen niet vergeten dat de Leuvenaars in de afgelopen jaren via allerlei belasting- en retributieverhogingen de stadskas met vele tientallen miljoenen euro’s heeft gespijsd
  • Op zich is het wel goed dat het percentage van het APB daalt maar we durven te hopen dat het stadsbestuur datgene wat het met de ene hand geeft in de komende periode niet met de andere hand terugneemt

 

Halverwege de bestuursperiode is het Vlaams Belang altijd op zijn hoede voor een vervroegde verkiezingsretoriek waarbij de Leuvenaars in feite worden blijgemaakt met een dode mus.
Vlaams geld in Vlaamse handen