Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

29 Feb 2016
Leuven Vooruit - Jaargang 11 nr 2

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 2

Jaargang 11 nr 2, 29/02/2016

INHOUD

<#1>   Vlaams Belang eist bijkomende waarborgen bij de toekenning van een renteloze lening aan OHL

Op maandag 29 februari 2016 staat een dossier op de agenda van de gemeenteraad waar de laatste dagen wat politieke deining is om ontstaan. Het betreft het delicate dossier en de beslissing van de gemeenteraad om 3,5 miljoen euro belastinggeld door middel van een renteloze lening aan OHL toe te kennen.

De aanleiding van de hele heisa is een brandbrief van 3 gewezen bestuurders, gericht aan OHL en het stadsbestuur.

Het feit dat het stadsbestuur zich genoodzaakt voelde om bij hoogdringendheid de expertise van een bedrijfsrevisor in te roepen om een aantal zaken grondig te laten nakijken, zegt wel iets over de ernst van de mogelijke aantijgingen van de gewezen bestuurders.

Omdat voor gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts dit dossier de waan van de dag overstijgt, zou men toch kunnen verwachten dat het Leuvense stadsbestuur bij het toekennen van een renteloze lening van 3,5 miljoen euro (= 140 miljoen oude belgische franken) bijkomende en ernstige voorwaarden zou stellen.

Het Vlaams Belang is wel van oordeel dat er bijkomende voorwaarden dienen te worden opgelegd en geëist ten aanzien van OHL.

Al was het maar uit voorzorg voor als het mis loopt met de club. Bovendien gaat het in dit dossier om belastinggeld dat ter beschikking van OHL wordt gesteld en is controle een vereiste.

Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is van oordeel dat het stadsbestuur als waarnemer dient opgenomen te worden in de algemene vergadering van OHL zonder daarvoor aandeelhouder of vennoot van de voetbalclub te zijn. Al was het maar omdat het stadsbestuur een bedrag van 3,5 miljoen euro investeert en bijgevolg een maatschappelijk belang te verdedigen heeft.

Het Vlaams Belang vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het Leuvens stadsbestuur zich zo meegaand opstelt en zich niet geroepen voelt om ten aanzien van de belastingbetaler het maatschappelijk belang te verdedigen en enige controle uit te oefenen.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de controle bij OHL niet alleen mag ingegeven zijn door de verplichtingen om de Belgische voetbalbond ter wille te zijn maar ook ten aanzien van de Leuvense belastingbetaler moet er ten allen tijden verantwoording kunnen worden afgelegd.

Vlaams geld in Vlaamse handen