Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

25 Jan 2016
Leuven Vooruit - Jaargang 11 nr 1
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 1 Jaargang 11 nr 1, 25/01/2016

INHOUD

<#1>  aanranding meisjes op oudejaarsnacht – aangepast veiligheidsbeleid
Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is ten zeerste verontwaardigd over de zwaarwichtige feiten die zich op oudejaarsnacht hebben voorgedaan op de Leuvense Oude Markt. Feiten die in een moderne Westerse samenleving niet thuishoren. Terwijl iedereen de overgang van oud naar nieuw jaar aan het vieren is, hebben allochtone jongeren de kans gezien om in groep - voor zover bekend -  een 3-tal meisjes te belagen, sexueel aan te vallen, te bepotelen en aan te randen.
Eén van de slachtoffers heeft na meer dan één week de euvele moed gehad om bij de Leuvense politie klacht in te dienen en dat verdient respect omdat anders niemand iets van dergelijke feiten had geweten en de feiten onder de mat zouden terechtgekomen zijn.

Het Vlaams Belang is van mening is dat het stadsbestuur het impact van dergelijke feiten op de Leuvense samenleving en het horecagebeuren niet mag onderschatten, en bijgevolg moet men o.i. de waarheid onder ogen zien en de oogkleppen afzetten.

Vele Leuvenaars hebben sindsdien grote vragen bij hun veiligheid op dergelijke (massa) manifestaties. Ouders zijn bezorgd om hun kinderen. Ouders zijn bang over wat hun dochters kan overkomen. Na dit voorval zal menige vrouw die zich in het Leuvense uitgangsleven begeeft, zich afvragen : “wie zal mij beschermen?”. “wie waakt er over mij?”.

Tot op heden hebben we als enige reactie van de Leuvense politie mogen horen “dat ze besloten heeft om volgend jaar extra camera’s in te zetten”. Dat is voor gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts niet alleen te gek voor woorden maar ook een onvoldoende antwoord op de gepleegde feiten. Alsof er op de Oude Markt en de onmiddellijke omgeving geen camera’s genoeg staan. Nagenoeg iedere vierkante meter wordt online in beeld gebracht. Men kan zich de vraag stellen hoe het komt dat niettegenstaande de grote aanwezigheid van heel wat politie en online-camerabeelden niemand iets gezien heeft? Bovendien is er voor 11 februari aanstaande een studentenwelkom voorzien, waarop ongetwijfeld vele studentes aanwezig zullen zijn. Het Vlaams Belang durft er van uit te gaan dat de Leuvense politie alles in het werk zal stellen om nieuwe feiten te voorkomen.

Want het gaat niet alleen om technische veiligheidsaspecten van handhaving van openbare orde waar de burgemeester voor verantwoordelijk is. Het gaat ook om sociale veiligheid en de manier waarop er in deze stad met mensen- in dit geval meisjes en vrouwen – wordt omgegaan.

En de feiten van afgelopen oude jaar belangen het hele schepencollege aan, eenieder van de schepenen die zich geroepen voelt om dit probleem aan te pakken heeft de verdomde plicht om daarover samen te zitten en zijn of haar beleid daarop aan te passen en gepaste maatregelen te nemen. Omkijken en doen alsof het om een alleenstaand geval gaat is de slechtste boodschap die een stadsbestuur aan zijn inwoners en bezoekers kan geven.
Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is van oordeel dat er nu geen plaats en geen tijd is voor horen, zien en zwijgen maar wel om de oogkleppen af te zetten.

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari zal het Vlaams Belang vragen welke vorderingen er inmiddels in het onderzoek naar de mogelijke daders is gemaakt? Wat is het plan van aanpak van de Leuvense politie om dergelijke feiten aan te pakken en in de toekomst te vermijden en welke krachtlijnen en aanpak wil de burgemeester als hoofd van de lokale politie maar ook als de grote baas van het schepencollege uitgewerkt zien om dergelijke gevallen van sexuele agressie en aanranding van de integriteit in Leuven aan te pakken en te voorkomen?.

Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is uitermate benieuwd naar het standpunt van het stadsbestuur. Het Vlaams Belang verzet zich in alle geval tegen het feit dat de grenzen van onze tolerantie en vrijheden, ook in een stad als Leuven, beetje bij beetje opschuiven en stelt daarbij de vraag stelt hoever we onze gastvrijheid kunnen rekken en onze  vrijheden laten beknotten?
QV Wijnhandel Tienen