Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

23 Feb 2015
Leuven Vooruit - Jaargang 10 nr 1

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 1

Jaargang 10 nr 1, 23/02/2015.

INHOUD

<#1> Meerderheidspartijen zijn hypocriet in het dossier van UPlace

Na de aangekondigde bazooka van burgemeester L. Tobback op de gemeenteraad van 28 nov 2011, meer dan 4 jaar gelden, om tot op het bot te gaan wat het dossier van UPlace betreft, komen de meerderheidspartijen Sp.a en CD&V opnieuw met een motie naar de GR met de bedoeling om het UPlace-project tegen te houden.

Wat Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts vooral stoort is de hypocriete houding van al die partijen die in de afgelopen jaren mee het beleid hebben gevoerd op het Vlaamse niveau en vandaag de motie zullen steunen.

Toen destijds over de invulling het brownfieldconvenant op het niveau van de Vlaamse regering werd beslist (2009), was dat met goedkeuring van de respectievelijke partijvoorzitters, de partijbesturen en parlementsleden van Sp.a , CD&V en VLD.

Wie de tussenkomsten in het Vlaams Parlement er op naleest kan vaststellen dat de Sp.a fractie toen wel wat moeilijk, was halfslachtig tegen maar liet het dossier wel passeren omdat de toenmalige sp.a regeringsleden (Frank Vd Broecke en Kathleen van Brempt ) op 5 juni 2009 (twee weken voor de verkiezingen van het Vla Pa) hun goedkeuring hadden gegeven en in de nieuwe Vla Reg hun minister Ingrid Lieten ook haar goedkeuring had gegeven omdat het ging om jobs, veel jobs. Ze wilden wel terugkrabbelen omdat ze eigenlijk dat project niet wilden, maar de toenmalige partijvoorzitter had toegezegd.

De VLD was – en is hopelijk ook nog vandaag grote voorstander – want Patricia Ceyssens vatte het in 2011 samen met één uitspraak “pacta sunt servanda” “afspraken moeten nagekomen worden” en de CD&V zult u vragen : die zweeg want de toenmalige minister-president Kris Peeters was de man die het dossier beheerde en verdedigde en dus geen gemor daarover.

En sindsdien is er binnen enkele lokale besturen, waar diezelfde partijen het beleid voeren, een tegenkanting aan de gang tegen het UPlace project. En m.i. terecht. Alleen zijn die lokale politici blijkbaar niet bij machte geweest om op het moment van beslissing hun partijtop en hun regeringsleden te overtuigen om die beslissing niet te nemen. Want tegenspartelen nadien brengt geen zoden meer aan de dijk.

Het is ontegensprekelijk zo dat het hele UPlace-project een gedrocht is. Niet alleen op het vlak van de omvang van haar activiteit (het mag daarom geen winkelcentrum genoemd worden maar het moet een belevingscentrum zijn van semantiek gesproken), maar ook qua mobiliteit is er ernstig probleem. In de nieuwe overeenkomst is zelfs de lokale middenstand nog bijkomend de pineut. Door die niet langer te betrekken bij het project – u weet wel het argument van de nieuwe Vlaamse regering om tegemoet te komen aan de bezwaren van de RvS – wordt het echt een project van vastgoedbaronnen, betonboeren en prulketens zoals er al in iedere stad aan de lopende meter zijn. Men moet als politicus al goed blind zijn om vast te stellen dat het UPlace-project indruist tegen de winkelnota van de Vlaamse regering.

Voor het Vlaams Belang zou het beter zijn dat de Vlaamse regering zou investeren in het mee aantrekkelijk en leefbaar maken van haar steden, in het versterken van de lokale economie om de heropleving van de handel te ondersteunen en dus inzetten op stadsvernieuwing en dus op dat vlak het verschil proberen te maken in plaats van er nog een eenheidsworst-winkelcentrum bij te poten.

Als de vorige en de huidige Vlaamse regering geen brood ziet in het versterken van het stedelijk weefsel en dus een andere stedenvisie ontwikkelt dan ze beweert te willen doen zoals ze schrijft in haar beleidsnota (die trouwens goedgekeurd is door de huidige meerderheidspartijen), dan moeten raadsleden die daarnaast ook volksvertegenwoordiger zijn in Leuven niet het heilig “dezeke” komen uithangen en zich achter motie van de meerderheid scharen want dan spreekt men met een gespleten tong en bijgevolg is men niet geloofwaardig. Men kan niet in de gemeenteraad van Leuven het UPlace project tegenhouden en in het Vlaams Parlement het project steunen. Het is ofwel het een ofwel het ander. Het is bovendien hypocriet om aan de man in de straat iets anders te gaan vertellen dat wat uw partij in de regering doet. Zo voedt men alleen steeds meer de ongeloofwaardigheid van de politiek.

Wil dat zeggen dat het college bij de pakken moet blijven zitten en met een hangend koppeke gelaten moet toekijken? Natuurlijk niet. Het Leuvens stadsbestuur moet zijn bonen niet te week leggen bij de Vlaamse regering. Dit stadsbestuur moet zelf beleid voeren om Leuven als winkelstad beter op de kaart te zetten en om de concurrentiestrijd aan te gaan met de Ebay’s en de Zalando’s van deze wereld. Kijk naar andere centrumsteden zoals bv. Hasselt; zij hebben blijkbaar wel weten te weerstaan aan de concurrentie van Maasmechelen-Village en de nabijheid van Maastricht. Als zij dat kunnen, dan moet het Leuvens stadsbestuur ook zijn beleid aansterken en investeren want met azijn vangt men geen vliegen.

In alle geval, de Vlaams Belang fractie heeft in het Vlaams Parlement zich nooit achter die hele UPlace en dito megalomane projecten geschaard. Vroeger niet, nu niet en in de komende jaren niet. Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts zal bijgevolg de motie steunen want het hele Uplace gedoe zal geen versterking brengen van de winkelactiviteiten in onze stad. Integendeel.

Vlaams geld in Vlaamse handen