Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

27 Oct 2014
Leuven Vooruit - Jaargang 9 nr 3
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 3
Jaargang 9 nr 3, 27/10/2014.

INHOUD
<#1>  Invoering van een handelaarskaart in de blauwe zone

Naar aanleiding van de recente discussie rond de uitbreiding van de blauwe zone in Leuven, is er volgens Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts in de overwegingen tot uitbreiding van de blauwe zone onvoldoende rekening gehouden met het aspect van de handelaars.

Het is ontegensprekelijk zo dat handelaars die niet boven hun winkel of in de nabije omgeving ervan wonen, heel wat problemen hebben om hun wagen in de buurt van hun zaak te parkeren. Zo hebben niet alle handelaars de mogelijkheid om te betalen voor een vaste (boven- of ondergrondse) parkeerplaats in de omgeving van hun zaak.

Hun auto hebben ze bovendien regelmatig nodig in de loop van de dag, bijvoorbeeld voor bepaalde aanvullingen in de winkel of het doen van leveringen aan huis.

Ook het plaatsen van de parkeerschijf is geen goede oplossing voor de handelaars omdat die schijf om de twee uur moet worden herzet (en het voertuig verplaatst) of omdat ze niet tijdig bij de nabijgelegen parkeerautomaat geraken. In het kader van een doordacht mobiliteitsbeleid en om aan de verzuchtingen van heel wat Leuvense handelaars waarvan hun handelszaak in een blauwe zone ligt tegemoet te komen, kan dit probleem opgelost worden door het ter beschikking stellen (desnoods betalend) van een handelaarskaart. Dit naar analogie met de Leuvense bewonerskaart. Het is bovendien een erg ondernemersvriendelijke maatregel en het is in deze tijden van economische crisis bovendien een stimulans van het lokaal economisch weefsel. Het Vlaams Belang is van oordeel dat een stad moet investeren in een aangename en leefbare wijken en de lokale handelaars maken daar ook deel van uit. Vandaar dat gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts op de gemeenteraad van 27 oktober aan het stadsbestuur zal vragen om de nodige initiatieven te nemen om een handelaarskaart, naar analogie met de bewonerskaart, in te voeren voor die zaakvoerders waarvan hun handelszaak in een blauwe zone is gelegen.

QV Wijnhandel Tienen