Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

29 Nov 2013
Leuven Vooruit - Jaargang 8 nr 4

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 4

Jaargang 8 nr 4, 29/11/2013.


INHOUD

<#1> Begroting 2014 : eerste belastingverhogingen een feit

Druppelsgewijs geraken de beslissingen van het stadsbestuur inzake de opmaak van haar begroting 2014 bekend. Nadat het stadsbestuur beslist heeft om geen geld meer vrij te maken voor het inzamelen van papier door de jeugdverenigingen, wat een besparing betekent van 120.000 euro, komen de eerste belastingverhogingen er aan. Hiermee breekt het stadsbestuur haar belofte uit het bestuursnota 2013-2018 om de belastingen niet te verhogen.


De Vlaams Belang fractie is uitermate benieuwd wat er in de komende dagen nog allemaal zal bekend geraken vanuit het stadsbestuur inzake de fiscaliteit en financiële aangelegenheden.


De tarieven voor de huisvuilzakken en de klever voor de gft-container worden drastisch verhoogd.2013

2014

Verschil

Bruine vuilniszak (klein)

1,00 EUR

1,125 EUR

+ 12,5 %

Bruine vuilniszak (groot)

2,00 EUR

2,25 EUR

+ 12,5 %

Klever Grof huisvuil

2,00 EUR

5,00 EUR

+ 250 %

Klever GFT

40,00 EUR

50,00 EUR

+ 25 %


Op basis van rekeningen van 2012 werden een globale ontvangst geboekt voor huisvuilzakken en huisvuilklevers ter waarde van 4.010.000 EUR. (meer dan 160 miljoen ex-BEF!). Met de aangekondigde tariefverhogingen zal daar een aanzienlijk bedrag bijkomen. Dat zal de Leuvenaar ongetwijfeld in zijn portemonnee voelen. Door de prijzen van de huisvuilzakken te verhogen zal bovendien het sluikstorten in Leuven en deelgemeenten ongetwijfeld nog meer toenemen.

Vlaams geld in Vlaamse handen