Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

15 Jun 2013
Leuven Vooruit - Jaargang 8 nr 3

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 3

Jaargang 8 nr 3, 15/06/2013.


INHOU D


<#1> Leuvense Horeca woest op aangepast politiereglement inzake geluidsoverlast

Op de gemeenteraad van 24 juni staat een aangepast politiereglement geagendeerd inzake de beheersing van de geluidsoverlast in het Leuvense uitgangsleven op basis van het Decreet Schauvliege (geluidsnormen voor muziekactiviteiten).

De Leuvense horeca is helemaal niet te spreken over de manier waarop het Leuvens stadsbestuur in de afgelopen periode het overleg met de Leuvense horeca heeft georganiseerd en het nieuwe politiereglement éénzijdig aan de horeca oplegt. Niet verwonderlijk dat de Leuvense Horeca met een scherpe open brief ten aanzien van het stadsbestuur reageert.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de “bemoeizucht” en de “overreglementering” van het stadsbestuur ten aanzien van de Leuvense danscafés veel te ver gaat. Vooral het aspect dat alle horecazaken met een uitgebreide muziekvergunning (= die horecazaken die na 2 uur ‘s nachts nog muziek spelen) verplicht worden om eenzelfde (door de stad geselecteerde) geluidsmeting aan te kopen die alle meetgegevens via een internetverbinding online doorstuurt naar een centrale monitoring bij de politie, zet bij de horeca kwaad bloed. Het betreft een investering tussen de 2.000 à 3.000 euro per installatie per horecazaak zonder dat dit volgens de wet is vereist. In Leuven zou het om zo’n 100 horecazaken gaan. Bovendien moet iedere wijziging van de muziekinstallatie gemeld worden op straffe van het intrekken van de vergunning. Van een beroepsverbod gesproken. Ook de vereiste administratieve rompslomp van de horeca-uitbater ten aanzien van de stad is Kafkaiaans en hypothekeert de vrijheid van ondernemen.

Het Vlaams Belang vraagt zich werkelijk af er dan zoveel klachten zijn vanwege geluidsoverlast in het Leuvense uitgangsleven. Het overgrote deel van de klachten van geluidsoverlast bij de politie gaan immers niet over danscafés maar eerder over kotfuiven, fuiven in fakbars en dergelijke.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat in deze moeilijke horecatijden het Leuvense stadsbestuur de horeca sector op een dergelijke manier viseert en stigmatiseert.

Vlaams geld in Vlaamse handen