Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

21 May 2013
Leuven Vooruit - Jaargang 8 nr 2
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 2

INHOUD

<#1> Aandeel anderstaligen in Leuvense scholen neemt toe

In Vlaanderen spreken steeds meer leerlingen thuis geen Nederlands. Dat blijkt jaarlijks uit de rapporten van Kind en Gezin.  Deze evolutie heeft zich tot op vandaag onverminderd verdergezet. In verschillende steden begint de situatie stilaan dramatische proporties aan te nemen.

Op basis van parlementaire vragen, zetten we de cijfers voor het schooljaar 2011-2012 onder de vorm van een top-10 voor Leuven in de onderstaande tabel op een rij.

Rangorde

Naam school

 

 

 

Thuistaal geen Nederlands

# lln

1

Sancta Maria Leuven

Sint-Jacobsplein 13

3000

Leuven

47

23%

202

2

Miniemeninstituut

Diestsestraat 163

3000

Leuven

91

21%

443

3

Middenschool II van het Gemeenschapsonderwijs

Rerum Novarumlaan 1

3010

Kessel-Lo

26

21%

121

4

Sint-Jozefinstituut

Jozef Pierrestraat 56

3010

Kessel-Lo

62

19%

328

5

Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven

Redingenstraat 90

3000

Leuven

162

18%

895

6

Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs I Leuven

Redingenstraat 90

3000

Leuven

31

18%

169

7

Sint-Albertuscollege -Haasrode

Geldenaaksebaan 277

3001

Heverlee

124

16%

754

8

Koninklijk Atheneum 2

Tiensevest 62

3000

Leuven

81

11%

749

9

Don Bosco Groenveld

Groenveldstraat 44

3001

Heverlee

41

11%

377

10

Paridaensinstituut Eerstegraadsschool

Janseniusstraat 2

3000

Leuven

16

11%

145


De cijfers spreken duidelijke taal. Jaar na jaar komen steeds meer kinderen op de Leuvense schoolbanken die thuis geen Nederlands spreken. Deze evolutie is onrustwekkend en o.i. geen goede zaak voor de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Leuven. De vermelde percentages zorgen voor een toenemende druk op de betrokken scholen. Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat teveel anderstaligen in de klassen het onderwijsniveau negatief beïnvloed en een impact heeft op de onderwijskwaliteit.

Dit moet onherroepelijk leiden naar een nivellering naar beneden of het oplopen van een niet te verwaarlozen achterstand. Ondanks alle inspanningen die in de onderwijswereld worden geleverd, gaat het er inzake taal- en leerachterstand van allochtone scholieren dan ook veeleer op achteruit dan op vooruit. Zolang de invoer van telkens nieuwe anderstaligen via kanalen zoals importhuwelijken en gezinshereniging blijft voortduren, blijft het dweilen met de kraan open en zal het van kwaad naar erger gaan.

Het Vlaams Belang wil niet verhinderen dat anderstalige kinderen hun toekomstkansen kunnen vergroten in het Nederlandstalig onderwijs. De Nederlandstalige kinderen mogen daar echter niet de dupe van worden. Daarom pleiten we voor het inhalen van de taalachterstand en moeten overgangsklassen met een intensieve begeleiding in de Nederlandse taal er voor zorgen dat de anderstaligen voldoende taalkennis opdoen om met vrucht in de volgende schooljaren te slagen. Op die manier moet opnieuw een kwaliteitsvol onderwijs worden uitgebouwd, ook in Leuven. In het belang van de leerkrachten maar ook van alle leerlingen.

Vlaams geld in Vlaamse handen