Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

29 Jan 2013
Leuven Vooruit - Jaargang 8 nr 1
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 1

Jaargang 8 nr 1, 29/01/2013.


INHOUD


<#1> Reactie Vlaams Belang op de intentieverklaring Leuvens stadsbestuur.


Er is de overgelopen dagen nogal wat te doen geweest over de intentieverklaring van het vernieuwde Leuvense stadsbestuur.

Ook de gemeenteraad van 28 januari was de intentieverklaring onderwerp van debat.

Het voordeel van een intentieverklaring is dat we over een tekst beschikken. Op zich is dat al iets waard. Het nadeel is dat het slechts een intentieverklaring is en geen volledig uitgeschreven bestuursakkoord.


Ieder bestuurscollege heeft zo zijn nieuwigheden. Het Vlaams Belang stelt vast dat het stadsbestuur met een soort van 2-trapraket gaat werken. In januari een intentieverklaring en tegen einde maart een volledig uitgewerkt en uitgeschreven bestuursakkoord. Hopelijk staan in het volledig uitgewerkt bestuursakkoord nog dezelfde beleidskeuzes, want je weet maar nooit met het Leuvens stadsbestuur. Het zal niet de eerste keer zijn, dat ze van gedacht veranderen.

Na lezing van de intentieverklaring, staan er volgens gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts een aantal plannen in die helemaal niet als nieuw mogen beschouwd en die eerder als zeer vanzelfsprekend dienen beschouwd te worden.


Het nieuwe college beweert het mobiliteitsplan te actualiseren. Tja dat zal dan wel … het huidige mobiliteitsplan is straks 10 jaar oud dus ja … het zal wel zijn dat het één en het ander in deze stad verandert is op het vlak van mobiliteit en dus is een bijsturing noodzakelijk. De vraag zal wel zijn wat die bijsturing zal inhouden en in welke mate er wordt voortgeborduurd op het vorige beleidsplan 2007-2013? Want in het vorige beleidsplan konden we ook al wel lezen dat er bv. plannen zijn voor de ondertunneling van de spoorweg-overgang van de Naamse steenweg.


Idem dito mbt het verkiezingsspeerpunt bij uistek: “betaalbaar wonen”. Alleen spreekt in de intentieverklaring het college al minder stoere taal dan in 2007. Voor de komende bestuursperiode geen doelstellingen meer van “1.000 betaalbare woningen waarvan 400 sociale woningen”. Doelstellingen die het vorige college niet heeft kunnen waarmaken. Het is in deze intentieverklaring allemaal wat voorzichtiger geformuleerd. Zo kunnen we onder de titel wonen het volgende lezen: “ dat het aanbod aan woningen op maat van de mensen en hun inkomens zal verhoogd worden”. Met een dergelijke zin zegt men alles en tegelijkertijd niets. Men kan er dus alle kanten mee uit.

Iemand die op zoek zijn naar een geschikte woning in Leuven of één van de 2.500 wachtende is op de wachtlijst voor een sociale woning, die heeft aan een dergelijk flauw gewauwel geen boodschap. Sterker nog: betrokkene zou er eens dik om lachen, niet uit grote vreugde maar uit ergernis en frustratie.


Wat de locatie vd nieuwe podiumkunstenzaal betreft.

Het Vlaams Belang is wat verbaasd over de locatie van de nieuwe podiumkunstenzaal op de Sint-Pieterssite. Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts stelt alleen vast dat er aan de invulling van die ziekenhuissite met de regelmaat van de klok wijzigingen worden aangebracht. Eerst moest het een oase van rust worden binnen de stad; die een mix van allerhande bewoners van jong en oud, inclusief studenten en nu komt er nog een grote theaterzaal bij. Als dat zo verder gaat, zal er straks er om iedere m2 van die site nog moeten gevochten worden.


Het hoofdstukje over veiligheid in de intentieverklaring is ook aan de magere kant. Er komt een integraal veiligheidsplan. Allemaal goed en wel, maar op basis van welke prioriteiten? Want de criminografie voor 2011 is naar ons oordeel geen fraai beeld als we kijken naar de stijging van het aantal vermogensdelicten (5.533 feiten +30% tov 2007), persoonsdelicten (3.421 feiten; +13% tov 2007) en klachten over overlast (5.732 feiten; +22% tov 2007), locatiegebonden fenomenen in het centrum (2.964 feiten; + 22% tov 2007).

Verder lezen we in de intentieverklaring “ de politie zal de nodige middelen krijgen om de veiligheid van de burgers te garanderen”. Alsof de politie in de afgelopen jaren onvoldoende middelen zou gekregen hebben? Bovendien zou het toch maar al te gek zijn om in te boeten op de voornaamste opdracht van een overheid: met name het waarborgen van de veiligheid van de burgers.

We lezen ook” de politie zal in samenwerking met de parket de criminaliteit onder controle houden”. Dat “onder controle” houden, lijkt ons iets te weinig ambitieus. Gelet op de criminaliteitsstatistieken had het Vlaams Belang zich eerder verwacht aan een hardere aanpak van de criminaliteit zodat de criminaliteit daalt in plaats van ”onder controle” te houden.


Algemene conclusie: de intentieverklaring van het nieuw aangetreden stadsbestuur is maar een mager beestje geworden en toont veel te weinig ambitie om Leuven in de komende 6 jaar op een krachtdadige manier en met visie te besturen.

QV Wijnhandel Tienen