Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

08 Oct 2012
Leuven Vooruit - Jaargang 7 nr 6

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 6

Jaargang 7 nr 6, 4/10/2012.


INHOUD

<#1> Recente cijfers over het aantal vreemdelingen in de sociale woningen van Dijledal

Meer dan 25% van sociale woningen van Dijledal toegewezen aan niet EU vreemdelingen

Meer dan 1 op 4 personen op wachtlijst voor sociale woning is niet EU vreemdeling


In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter in het Vlaams Parlement deelde Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (Sp.a) cijfers mee betreffende de toewijzingen van sociale woningen in 2010 en 2011. Uit de cijfers van de minister blijkt dat het aandeel vreemdelingen in de toewijzingen van sociale woningen van Dijledal, ondanks de talrijke Belgische nationaliteitsverwervingen (meer dan 500.000 Belgwordingen tussen 1998 en 2011) op een veel te hoog niveau blijft.Toewijzingen 2010

Toewijzingen 2010 [%]

Toewijzingen 2011

Toewijzingen 2011 [%]

Belgen

170

67,5

195

70,9

EU vreemdelingen

6

2,4

9

3,3

Niet-EU vreemdelingen

76

30,2

70

25,45

Onbekend

0


1


Totaal

252

100

275

100


De massale instroom van vooral niet-Europese vreemdelingen in de sociale woningen van Dijledal belooft ook de komende jaren aan te houden, aangezien – eveneens volgens cijfers door de minister verstrekt – ook 30% (738 in aantal) van de personen op de wachtlijst voor een sociale woning niet-EU vreemdeling is.Wachtlijst 2011

Wachtlijst 2011 [%]

Belgen

1622

65,4

EU vreemdelingen

112

4,5

Niet-EU vreemdelingen

738

29,7

Onbekend

8

0,3

Totaal

2.481

100


Het Vlaams Belang is van oordeel dat er dringend initiatieven dienen te worden genomen om de voortschrijdende gettovorming in de sociale huisvesting een halt toe te roepen en de sector van de sociale huisvesting leefbaar te houden. Bovendien stelt zich de problematiek van de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen. Onze welvaartsstaat werkt als een magneet op gelukszoekers uit alle windstreken. De betaalbaarheid van ons sociale zekerheidssysteem en onze sociale voorzieningen dreigt hieronder op termijn te bezwijken.


Het is volgens het Vlaams Belang overigens onaanvaardbaar dat zoveel sociale woningen worden toegewezen aan vreemdelingen, terwijl duizenden Leuvense inwoners jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale woning.
Om gettovorming en nieuwe immigratie tegen te gaan wil het Vlaams Belang dat vreemdelingen slechts aanspraak kunnen maken op een sociale woning na zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven te hebben en na eerst drie jaar een inkomen uit arbeid hebben verkregen , vooraleer men aanspraak kan maken op sociale zekerheid en dito sociale voorzieningen.

QV Wijnhandel Tienen