Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

25 Jan 2018
Leuven Vooruit - Jaargang 13 nr 1
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 1

Jaargang 13 nr 1, 25/01/2018.

INHOUD

<#1>  Vlaams Belang wenst invoering van een JA/JA-klever voor de verspreiding van ongeadresseerde reclamefolders en huis-aan-huisdrukwerk.


Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts heeft het voorstel geagendeerd op de gemeenteraad van maandag 29 januari 2018.

Vaststellende dat:
 • Er momenteel in Vlaanderen gewerkt wordt met een systeem van klevers op de brievenbus als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een bewoner het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, tenzij er door een NEE/NEE-klever of een JA/NEE klever aan te brengen op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen.
 • Er met de regelmaat wordt vastgesteld dat bedelers van ongeadresseerd reclamedrukwerk de NEE/NEE-klever of JA/NEE-klever niet respecteren, waardoor inwoners die geen ongeadresseerde reclame en geen huis-aan-huis bladen wensen te ontvangen dit toch in hun brievenbus krijgen.
 • Het een omslachtige procedure is om door de politie een proces-verbaal te laten opstellen bij inbreuken op de regels van verdeling en het niet respecteren door de verdelers van de opschriften op de brievenbussen
 • Een huishouden gemiddeld per jaar ongeveer 20 tot 25 kilogram ongeadresseerd drukwerk ontvangt.
 • Het voorkomen van (papier)afval en beperken van afvalstromen duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten sorteren en recycleren.
 • Er een veel effectievere manier bestaat om de jaarlijkse tonnen aan papierafval te verminderen door met een JA/JA-klever aan te geven om nog reclamefolders en huis-aan-huisdrukwerk te ontvangen.
Overwegende dat:
 • Steeds meer inwoners een groeiend milieubewustzijn aan de dag leggen.
 • Het stadsbestuur de ambitie heeft om van Leuven een duurzame stad te maken en hierdoor stappen moet zetten om de papierberg te verkleinen en de hoeveelheid ongewenste reclamefolders te verminderen.
 • Het stadsbestuur ook zelf actie kan ondernemen om het onnodig kappen van 1000-den bomen per jaar tegen te gaan en overtollige afvalstromen te beperken.
 • De duurzame keuze die inwoners willen maken nu nog de meeste inspanning van henzelf vraagt: als bewoners géén ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen moeten zij hiertoe zelf een klever aanbrengen.
 • Er anno 2018 er voldoende websites en applicaties (apps) beschikbaar zijn waarop alle wekelijkse folders van grootwarenhuizen en keten-winkels digitaal beschikbaar en consulteerbaar zijn op computer, tablet en smartphones.
 • Veel bewoners, die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk, dit ongelezen bij het oud papier gooien.
 • Er door een JA/JA-klever niet alleen minder papier, maar ook minder inkt voor het drukwerk wordt verbruikt en minder brandstof wordt verspild voor de verspreiding en de afvalverwerking van die papierberg.
Voorstel van beslissing:
 • Verzoekt het stadsbestuur onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een JA/JA-klever op het Leuvense grondgebied waarbij alleen nog reclamefolders en huis-aan-huisbladen worden bezorgd bij inwoners die hiervoor uitdrukkelijk om vragen door middel van een JA/JA-klever.
 • Op gemeenteraadszitting van 26 maart 2018 de gemeenteraadsleden over de invoering van de JA/JA-klever te informeren.
QV Wijnhandel Tienen