Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

18 okt 2017
Leuven Vooruit - Jaargang 12 nr 2
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 2

Jaargang 12 nr 2, 18/10//2017

INHOUD

<#1>  Voorstel tot beslissing van raadslid Hagen Goyvaerts: Geen aanplakborden op het openbaar domein bij de komende gemeenteraadsverkiezingen


Gelet op de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018 doet gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts het voorstel om geen aanplakborden meer op het publieke domein te plaatsen. Het voorstel van beslissing strekt er toe dat de gemeenteraad zich daar op maandag 23 oktober aanstaande over uitspreekt.

Toelichting:

Tijdens de afgelopen verkiezingscampagnes zijn de verkiezingspanelen en aanplakborden op het openbaar domein (straten en pleinen) van de stad Leuven dikwijls het voorwerp van discussie geweest. Verzakte aanplakborden, deels verbleekte, deels afgeregende affiches, overplakte affiches, beschadigde en vernielde verkiezingspanelen geven een verloederd straatbeeld. Het plaatsen van aanplakborden is een kostelijke aangelegenheid en vraagt een zware inspanning van de stadsdiensten. De politieke affiches kosten de politieke partijen bovendien handenvol geld.

In deze tijden van klimaatbewustzijn en het voorleggen van allerhande milieu- en klimaatconvenanten aan de gemeenteraad, is de tijd van mooie woorden voorbij en dienen er daden gesteld te worden.

Het is bijgevolg de hoogste tijd om een substantiële bijdrage te leveren aan het milieu en zich toe te leggen op andere manieren om tijdens de verkiezingsperiode campagne te voeren. Politici dienen het goede voorbeeld te geven als het op duurzaamheid aankomt temeer de beleidsdoelstelling van het huidige stadsbestuur er in bestaat om tegen 2030 een klimaat neutrale stad te worden.

Bij een duurzame stad past het niet om het stadsbeeld vol te zetten met aanplakborden op het publieke domein. De hoogste tijd om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Verkiezingsaffiches zijn niet meer van deze tijd. Er bestaan anno 2017 voor een politieke partij wel andere, milieuvriendelijker en efficiënter communicatievormen om een politieke boodschap aan het (kies)publiek over te brengen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om op het Leuvense grondgebied bij de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen geen aanplakborden te plaatsen op het openbaar domein.

QV Wijnhandel Tienen