Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Gemeenteraad
03 aug 2007
Sociale economie: stadsbestuur praat met gespleten tong
Dat er in deze stad nogal lichtzinnig wordt omgesprongen met sociale projecten, waaraan subsidies vastzitten, is niet nieuw. De visie van het stadsbestuur is hierbij vaak gericht op de korte termijn en vooral gericht op mediabelangstelling en eigen publiciteit. Zo moesten we het einde juli meemaken dat het Leuvense sociale economie bedrijf RecuPc na 9 jaar opbouwwerk de boeken moest sluiten.

Amper 2 maanden voordien, tijdens een opendeurdag in hun werkplaatsen in de Kol.Begaultlaan te Wilsele, konden we nog ronkende toespraken beluisteren waarin Sp.a schepen Jaak Brepoels (bevoegd voor lokale economie) en Vlaams minister van onderwijs Frank Vandenbroucke (ook Sp.a) de loftrompet bliezen over het initiatief, toekomstperspectieven uiteenzetten en investeringsbeloften werden aangekondigd. Op 30 juli jl. kregen we een ander scenario voorgeschoteld: er loerde een financiële kater om de hoek en niemand bleek nog gemotiveerd om het gat dicht te rijden!

Weg met de betekenisvolle opleiding die de vzw RecuPc bood. Weg met een zinvol recyclageproject. Weg met de garanties aan en ondersteuning van de ca.1000 klanten. Weg ineens met de bijdrage tot ‘het dichten van de digitale kloof’ waarvan (socialistische) ministers eerder de mond vol hadden.

Wat daarbij nog het meest schrijnende element in het probleem vormt is dat het oprichten van de sociale economiesite aan de Ijzerenmolenstraat mede een bepalende factor is in het opdoeken van RecuPc! Het bedrijf tekende m.a.w. voor een stuk zijn doodvonnis door in te stappen in een huisvestingsproject dat door het stadsbestuur voor hen werd ontworpen, maar hen uiteindelijk zou opzadelen met een structureel financieel jaartekort van 50.000 €! Kan het nog straffer?

Inderdaad, ICT-recyclage is allicht geen winstgevende zaak in onze wegwerpmaatschappij, maar moet een investering in sociale economie dan alleen maar worden afgemeten aan een te behalen zakencijfer? Is duidelijkheid en langetermijnvisie niet juist in dit domein belangrijker dan het huidige ‘praten met gespleten tong’ waarbij aan de ene kant ondersteuning wordt voorgespiegeld terwijl anderzijds het project plots wordt afgebroken zonder mogelijke alternatieven te overwegen?

Vlaams Belang betreurt dat het stadsbestuur hier eens te meer het prestige van de baksteen en de mediabelangstelling, die een eigen stedelijke sociale economiesite oplevert, laat primeren op het welzijn van de inwoners, die als directe belanghebbenden, bij dit initiatief waren betrokken.

Noël Coninx

Gemeenteraadslid


QV Wijnhandel Tienen