Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Gemeenteraad
06 Jul 2007
Stadsbestuur doet cadeau van 48.600 euro per jaar voor de uitbouw van Marokkaanse moskee
In het gebouw langsheen de Kol. Begaultlaan in Wilsele waar voorheen het technologiebedrijf Option gevestigd was, heeft het Leuvens stadsbestuur een oppervlakte van nagenoeg 650 m2 ter beschikking gesteld van de vzw Al Ihsaan, de spreekbuis van de Marokkaanse gemeenschap uit Kessel-lo.

Wie zou verwacht hebben dat de terbeschikkingstelling volgens marktprijzen zou gebeurt zijn, is er aan voor de moeite. De normale huuropbrengst bedraagt 48.600 euro per jaar. Het stadsbestuur stelt deze ruimte ter beschikking voor een symbolische euro en dit voor een periode van 3 jaar. Nadien gaat het stadsbestuur er van uit dat de betrokken vzw een erkenning als moskeefabriek op zak zal hebben van de provincie Vlaams-Brabant, die meteen ook voor de subsidies zal zorgen.

Op zich is het merkwaardig dat een industrieel gebouw ter beschikking wordt gesteld voor een vereniging om er een moskee uit te bouwen. In de moskee worden ook lokalen voorzien voor de uitoefening van de islamitische cultus, inclusief het organiseren van lessen islam in het Arabisch voor kinderen, jongeren en volwassen. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt dat de imam bovendien Nederlandsonkundig te zijn. Echt bevorderlijk voor de integratie is dat wel niet. En dat alles moet dan leiden tot een beter begrip en meer respect van de Leuvenaars; althans daar gaat het stadsbestuur van uit.

Dit is het zoveelste voorbeeld van een integratiebeleid met behoud van de eigen etnische identiteit. Een beleid dat wil bewijzen dat de inburgering in de Leuvense samenleving het best gebeurt via eigen culturele en religieuze organisaties, gekoppeld aan overheidssubsidies. Dit is een typische linkse aanpak en maakt deel uit van het multiculturele dogma. Het zal dan ook niet verbazen dat de rode draad door dit hele dossier de entourage is van de Spa-spirit schepen Mohamed Ridouani. Maar liefst 3 bestuurders van de vzw Al Ihsaan zijn ook bestuurder bij de vzw Ahlan_een vzw die op de subsidielijst van de stad staat en waar M. Ridouani in zijn vroeger leven nog voorzitter van is geweest. En de CD&V-NVA coalitiepartner, zult u zeggen? Die stond er bij en keek er naar.

Hagen Goyvaerts

Fractieleider VB Gemeenteraad


QV Wijnhandel Tienen