Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Gemeenteraad
05 Mar 2012
Kwaliteit van de vuilniszakken moet beter

Zowel in de commissie voor Openbaar Groen (schepen Myriam Fannes) als in de commissie Milieu (schepen Mohammed Ridouani) komt de problematiek van de wisselende kwaliteit van de vuilniszakken met de regelmaat van de klok terug. De ene schepen verteld dat het over de kwaliteit van een bepaald lot aan vuilniszakken gaat, de andere schepen verteld dat het een structureel kwaliteitsprobleem blijkt te zijn.

Vanwege deze tegenstrijdigheid aan verklaringen en de aanhoudende discussie daarover, heeft gemeenteraadslid Liliane Ilands op de gemeenteraad van 5 maart het schepencollege gevraagd deze problematiek op een ernstige manier aan te pakken. Gelet op de aanzienlijke prijs die de Leuvenaars betalen voor een vuilniszak (2 euro per stuk), mag men verwachten dat de Leuvenaars ook een vuilniszak ontvangen die niet bij het minste scheurt.

Op basis van het antwoord van de burgemeester (namens het college) kunnen we vaststellen dat het college onze bekommernis deelt en daarover met de leverancier een overleg zal aangaan en desgevallend hem in gebreke stellen. Als het stadsbestuur nu nog de daad bij het woord voegt, zal de Leuvenaar binnenkort waar voor zijn geld krijgen en zijn vuilniszak op een normale manier kunnen gebruiken.
QV Wijnhandel Tienen