Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Gemeenteraad
07 Mar 2011
Belasting op nachtwinkels: stadsbestuur voert Vlaams Belang voorstel in

Overlast onder de aandacht gebracht

Vlaams Belang heeft in de afgelopen jaren regelmatig de problematiek en de overlast van de nachtwinkels in het stadscentrum onder de publieke aandacht gebracht.

Uit controles over de afgelopen jaren door o.a. de Leuvense politie, blijkt dat uitbaters zich vaak niet houden aan de elementaire regels van het handelsrecht of de handelspraktijkenwet zoals het respecteren van de openingstijden , het aanbrengen van prijs- en gewichtsaanduidingen en het niet respecteren van de vervaldatum op voedingswaren.

Ook de uitstraling van heel wat nachtwinkels laat te wensen over en dat is niet goed voor het imago van de Leuvense handelsbuurten.

Voornamelijk de verkoop van sterke drank aan minderjarigen is (niettegenstaande een verbod) bij verschillende massamanifestaties schering en inslag en blijft o.a. daardoor aanleiding geven tot een zeker spanningsveld tussen de reguliere horecazaken en de nachtwinkels omwille van de oneerlijke concurrentie. Het volstaat om door de Naamse-, de Tiense- en de Parijsstraat te wandelen om het overaanbod aan nachtwinkels vast te stellen. Terwijl men in een nachtwinkel eerst vooral terecht kon om kleine boodschappen te doen, is het aanbod in de afgelopen jaren verlegd naar de verkoop van sterke dranken. Ondertussen bestaat het aanbod van vele nachtwinkels voor minstens de helft uit sterke drank.

Stadsbestuur voert Vlaams Belang voorstel in

Teneinde de problemen rond nachtwinkels beter onder controle te krijgen heeft de Vlaams Belang fractie op de gemeenteraad van 26 februari 2007 (meer dan 4 jaar geleden) een voorstel van belastingsreglement voor nachtwinkels op de agenda geplaatst. Dit als instrument om de vestiging van nachtwinkels te verstrengen en zodoende ook de verloedering van het straatbeeld als gevolg van een overaanbod in het stadscentrum tegen te gaan. Destijds was er hiervoor binnen de gemeenteraad helaas geen draagvlak en werd het uitgewerkt Vlaams Belang voorstel weggestemd.

Anno 2011 is Vlaams Belang verheugd dat het Leuvens stadsbestuur nu onze zienswijze heeft gevolgd en met een nagenoeg identiek belastingsreglement op de proppen komt. De Vlaams Belang fractie heeft het voorstel gesteund, goed wetende dat dit belastingreglement op zich niet voldoende is.

Dit belastingreglement moet samen gezien worden met een strikt beleid inzake stedenbouwkundige vergunningen en regelmatige en grondige controles om de overlast door nachtwinkels aan te pakken.

QV Wijnhandel Tienen