Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  06 Dec 2010
Heraanleg Fochplein wordt een kalvarietocht

Wie in het stadscentrum rondloopt heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Het bruisende Fochplein is niet meer. Het is een akelig stille vlakte geworden, en dit voor de komende 2 jaar.

De reden daartoe is bekend. De stad gaat voor zo’n slordige 6,55 miljoen euro belastinggeld (262 miljoen ex-BEF) een ondergrondse fietsenstalling bouwen en het plein herinrichten. U leest het goed: 6,55 miljoen euro. Dit is een waanzinnig hoog bedrag. Dit moet zowat het duurste plein ooit worden. We vermoeden dat er dit keer geen “blauwe steen” aan te pas zal komen maar “gouden steen”.

Eerste vertraging al een feit
De werken zijn nauwelijks begonnen of de eerste vertraging kondigt zich al aan. Vanwege bijkomend archeologisch onderzoek zullen de eigenlijke werken pas aanvangen in april 2011. Bijkomende kostprijs: zowat 500.000 euro.

Op zich hebben we niks tegen het uitvoeren van het archeologisch onderzoek maar wat hoopt men daar te vinden? Waarom moet dat archeologisch onderzoek zo lang duren? Nu kijkt men de volgende maanden uit op een troosteloze vlakte waar amper iets zal gebeuren buiten wat archeologen die de grond uitscheppen. Of denkt men nog een Romeinse nederzetting op te graven? Of denkt men nog een middeleeuwse stadswijk te ontdekken? Of zal het stadsbestuur verplicht worden om een gedeelte van de ondergrondse overblijfselen in de ondergrondse fietsenstalling te integreren? We zijn bereid de historische restanten te respecteren, maar een dergelijke werkwijze is niet ernstig meer! Dit getuigd ook niet van geen goed bestuur!

Lokale middenstand gegijzeld
Intussen voelt de lokale middenstand de gevolgen van een afgesloten Fochplein. Momenteel noteren de handelszaken een daling van de omzet met 30 tot 40% met een inkomensverlies tot gevolg. Dat voorspelt niet veel goeds voor de eindejaarsperiode. Het is dus zeer begrijpelijk dat hierdoor de leefbaarheid van de winkels onder druk komt te staan. De vraag is evenwel simpel: hoe lang kan een handelszaak deze toestand overleven? Als het stadsbestuur het meent met de Leuvense middenstand dan moet ze mee initiatieven en acties ontplooien om de winkels op het Fochplein mee te ondersteunen.
 
VB wil compensatie voor inkomstenderving
Vlaams Belang is van oordeel dat de handelsaars die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, beroep moeten kunnen doen op een inkomenscompensatie onder de vorm van een vergoeding zonder dat ze hun winkel moeten sluiten. Het verder openhouden van de zaak, zelfs bij sterk verminderde inkomsten, is noodzakelijk om niet alle klanten te verliezen en kan de heropstart na de werken vergemakkelijken.

  03 Dec 2010
Aanhoudende vertragingen maakt bewoners moedeloos

Wie Leuven binnenrijdt of zich in Leuven verplaatst van het ene punt naar het andere, kan alleen vaststellen dat heel wat wegwerkzaamheden een vlotte doorgang verhinderen. In die mate zelfs dat er in sommige straten maar geen einde komt aan de ellende. De ene werfvertraging volgt op de andere. Tot grote onvrede van de lokale bewoners die keer op keer de belofte krijgen van het stadsbestuur dat de werken tijdig zullen uitgevoerd worden maar waarvan in de praktijk dan niets in huis komt.

Geldenaaksebaan
Neem de Aquafinwerken in de Geldenaaksebaan/Broekstraat in Heverlee. De werken hebben inmiddels een vertraging van meer dan één jaar. Sinds kort is daar de heraanleg van het kruispunt met de Pakenstraat nog bijgekomen, waardoor vele straten er onbereikbaar bijliggen. Vele bewoners geraken met moeite aan hun woning.
 
File, file en nog maar eens file
De werken in de Geldenaaksebaan treffen ook omliggende straten. Zo is het iedere werkdag doffe verkeersellende in de Hertogstraat en de Leeuwerikenstraat. Niet alleen vanwege het toenemend sluipverkeer komende vanuit het industrieterrein van Haasrode maar ook door de te beperkte doorstroming naar de Naamsesteenweg vanwege de verkeerslichten die slechts met mondjesmaat wagens vanuit de Hertogstraat doorlaten. Waarom wordt de politie niet ingeschakeld om op bepaalde punten het verkeer in de ochtend- en de avondspits vlotter te laten verlopen? Waarom wordt de synchronisatie van de verkeerslichten niet tijdelijk aangepast om een vlottere doorstroming in de Hertogstraat te krijgen? Waarom kan de rijrichting in de Groenstraat niet tijdelijk worden omgekeerd? Allemaal maatregelen die een beetje soelaas kunnen brengen, maar waar het stadsbestuur niet aan wil beginnen. Dan is men verbaast dat buurtbewoners zich organiseren via een lokaal actiecomité. Waar een wil is, is een weg! Maar blijkbaar niet bij het stadsbestuur.
 
Aambeeldstraat
Ook de werken in de Aambeeldstraat (zijstraat van de Aarschotsesteenweg) in Wilsele zijn een processie van Echternach geworden. De bewoners zien met lede ogen toe hoe ook daar de vertragingen zich opstapelen. Dan wordt er een paar dagen door de aannemer gewerkt, vervolgens ligt alles weer een week stil. Bij iedere regenbui wordt de straat herschapen in een modderpoel. Kinderen worden met laarzen naar school gestuurd omdat het nu eenmaal niet anders kan.

Niet te verwonderen dat de buurtbewoners er moedeloos van worden. En wat doet het stadsbestuur zult u zeggen? Het probeert de bewoners te sussen en geduld te vragen in plaats van de aannemers onder druk te zetten om de aangenomen werken op een snelle en efficiënte manier aan te pakken.


  26 Nov 2010
Gebroken belofte: geen 1.000 woningen in 2012

Vanuit welke richting je ook in Leuven toekomt, overal schieten de bouwwerven als paddenstoelen uit de grond. Overal zie je bouwvakkers en bouwkranen. In die mate zelfs dat vele Leuvenaars zich beginnen af te vragen of het Leuvens stadsbestuur verworden is tot projectontwikkelaar. Vele van die bouwwerven bevatten immers geen wooneenheden. Het zijn uitsluitend kantoorgebouwen en gebouwen voor allerhande dienstverlening. En als het om wooneenheden gaat dan zijn de prijzen nagenoeg onbetaalbaar voor mensen met een modaal inkomen.

Dure eed in 2007

Nochtans heeft het Leuvens stadsbestuur onder leiding van Louis Tobback bij haar aantreden in 2007 een dure eed gezworen. Er zou prioriteit gegeven worden aan het realiseren van 1.000 betaalbare woningen waaronder 400 sociale woningen.

Anno september 2010 moet het college toegeven dat die belofte te hoog gegrepen was. Bijgevolg zullen van de 1.000 betaalbare woningen in 2012 slechts een fractie klaar zijn.

De oorzaken? Er is te weinig geld vrijgemaakt voor sociale woningen (Hallo? Vlaams minister van Wonen Freya Vanden Bossche (Sp.a) ). Er is te laat begonnen met de voorbereiding van de bouwdossiers (Hallo? Leuvens schepen van Huisvesting Jaak Brepoels (Sp.a)) en vele bouwdossiers geraken niet tijdig door de administratieve mallemolen (u weet wel, veel regeltjes en papierwerk). Allemaal elementen waaraan iemand die een betaalbare woning wil kopen of die op een sociale woning wacht geen boodschap heeft. Bovendien leidt deze toestand tot alsmaar grotere wachtlijsten en alsmaar langere wachttijden.

Stadsbestuur moet een tandje bijsteken

Er is dus maar één conclusie mogelijk: het beleid inzake betaalbare- en sociale woningen heeft gefaald. Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang dat het stadsbestuur alsnog een tandje bijsteekt en met absolute prioriteit de achterstand inzake betaalbare – en sociale woningen probeert weg te werken. Belofte maakt immers schuld.

Wonen in Leuven in cijfers

Aantal sociale woningen van Dijledal 3.128 woningen
Wachtlijst voor een sociale woning 2.550 dossiers
Wachttijd voor een sociale gezinswoning 8 jaar
Wachttijd voor een sociaal appartement 4 jaar
Wachtlijst voor een betaalbare woning 1.140 dossiers

  19 Nov 2010
Al Ihsaan moskee kost geld

Reeds eerder informeerden wij over de Leuvense moskee Al Ihsaan, gelegen aan de Kon. Begaultlaan in Wilsele. Sinds dit jaar kunnen zij genieten van een provinciale subsidie van 32.400 euro voor de gebedsruimte. Omdat dit bedrag echter niet genoeg bleek te zijn om de huur van de hen ter beschikking gestelde ruimte te betalen, ging het bestuur van de moskee aankloppen bij het stadsbestuur. Schepen van Integratie Mohamed Ridouani (Sp.a) was van oordeel dat het stadsbestuur ook zijn bijdrage moest leveren om de islam tegemoet te komen. Het college besliste in juni om een bijkomende toelage van 32.400 euro toe te kennen. Dat brengt de totale bijdrage van de belastingbetaler aan de Leuvense moskee voor dit jaar op 64.800 euro.

Activiteiten van de moskee

Ook interessant om lezen is het werkingsverslag 2009 van Al Ihsaan. Hun activiteiten omvatten o.a. het geven van Arabische lessen (elke zaterdag en zondag), het organiseren en leiden van het dagelijks gebed, het organiseren van geboorte – en trouwfeesten, het voorbereiden van het offerfeest, uitstappen met de Arabische school naar o.a. Plopsaland. Blijkbaar bezoeken ook Leuvense scholen de moskee, studenten van de Leuvense universiteit worden geholpen met hun studies en leerkrachten in opleiding worden gevraagd om les te geven in de Arabische school. Voor Vlaams Belang allemaal activiteiten die niet met belastinggeld moeten betaald worden.

Verzet tegen de toenemende islamisering

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de toenemende islamisering van onze Vlaamse steden, ook in Leuven. Iedere moskee versterkt immers alsmaar meer de aparte islamitische identiteit. De tegemoetkoming aan de islam door de Belgische politieke partijen maakt deel uit van de strategie van de islamitische leiders om hun politiek-religieus systeem steeds verder uit te bouwen. Maar dat willen de traditionele politieke partijen CD&V, Sp.a, Open VLD, N-VA en andere multi-culti-fanaten niet inzien.

Na de erkenning van de islam als godsdienst komt in Vlaanderen dankzij gewezen minister Marino Keulen (Open VLD) een hele subsidiëringscarrousel op gang. Wedde en pensioen van de imams worden betaald door de overheid, dus met uw belastinggeld. Hun gebouwen en lokalen worden ook al volop gesubsidieerd, ook met uw belastinggeld. De uitbouw van een islamitische zuil is dus volop aan de gang. Ook in Leuven. Ook met uw belastinggeld.

  15 May 2010
Campagnejournaal 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
QV Wijnhandel Tienen