Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  30 Aug 2012
Nog een voorbeeld van zotte kosten : zgn. kunst op het Artoisplein
Wie Leuven via het Artois binnen of buiten rijdt ziet sinds kort een typisch voorbeeld van "zotte kosten" door het Leuvens stadsbestuur. 50.000 euro belastinggeld wordt gebruikt om wat kraanonderdelen op het Artoisplein neer te poten. Het zgn. kunstwerk zal er goed 2 maanden staan. Schepen van Cultuur D. Vandevoort (Sp.a): "Er broeit iets in Leuven. Dat voel je als je dit kuntswerk aanschouwt". Het Vlaams Belang Leuven had met die 50.000 euro wel heel andere en nuttiger dingen ten gunste van Leuvenaars kunnen doen.

  29 Aug 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : vraag over fietsparkings in Leuven

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie) : ik stel voor dat er voldoende gratis fietsparkings komen in alle straten en op alle pleinen in Leuven, zodat je altijd binnen een straal van 200 m je fiets veilig en reglementair kan achterlaten.

Reactie Vlaams Belang Leuven :

VB Leuven is voorstander van bijkomende fietsenstallingen maar dat mag niet langer ten koste gaan van het wegnemen van bovengrondse autoparkeerplaatsen. Een fietsvriendelijk beleid mag niet uitmonden in een anti-autobeleid. Het voorstel alle straten en pleinen te voorzien van fietsparkings is praktisch niet haalbaar, evenmin een actieradius van 200 m.. Een betere aanduiding van de fietsparkings is wel nodig en fietswrakken moeten sneller uit de fietsparkings verwijderd worden.


  16 Aug 2012
De feestelijke opening van het voormalige Fochplein is een processie van Echternach geworden

De Leuvense schepen van Openbare Werken mag alweer een slecht bericht aankondigen: de officiële opening van het voormalige Fochplein is opnieuw met een week uitgesteld. De officiële uitleg : de leden van de Raad van Bestuur van De Lijn kunnen zich op 15 september niet vrijmaken. Lezen die hoge heren geen kranten misschien? Er is bovendien wekelijks overleg met De Lijn : hebben de vertegenwoordigers van De Lijn liggen slapen misschien? Trouwens, wie gelooft die uitleg van Robbeets nog? Als Louis Tobback de telefoon zou nemen en de leden van de Raad van Bestuur van De Lijn sommeert om op 15 september present te zijn voor de opening, dan is er toch geen van die mannen die durft tegen te pruttelen. Of wel?

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de feestelijke opening op 9 juni zou plaatsvinden. Omdat de glasleverancier in gebreke is gebleven werd de opening uitgesteld tot 15 september. Dit tot groot ongenoegen van de lokale winkeliers die de hele zomer op een bouwwerf zouden kijken. Nu wordt de opening verplaatst naar 22 september. Onnodig te vertellen dat deze hele toestand rond het voormalige Fochplein een zware streep door de rekening van de lokale middenstand is geworden.

Het vermoeden is groot dat de uitleg van De Lijn moet dienen om het niet tijdig klaar zijn van de infrastructuur te verbergen. Wie ter plaatse al eens naar de werken is gaan kijken, kan alleen met lede ogen vaststellen dat er tergend traag vooruitgang wordt geboekt. En dat allemaal voor een herinrichting en de bouw van een ondergrondse fietsenstalling die de belastingbetaler 6,3 miljoen euro heeft gekost en waarvan de uitbating van de fietsenstalling jaarlijks 485.000 euro kost. Denken ze nu werkelijk dat ze de Leuvenaars voor de zot kunnen blijven houden?


  07 Aug 2012
Zijn studentendorpen buiten de stad een oplossing?

Via de media hebben we kennis genomen van het (verkiezings)voorstel van Leuven Plus, bij monde van Rik Daems, om de studentenhuisvesting in de binnenstad aan te pakken door het bouwen van “Olympische studentendorpen” buiten de stadskern.

Het Vlaams Belang heeft in de afgelopen jaren de problematiek van de studentenoverlast in de Leuvense binnenstad op de politieke agenda geplaatst. We zijn er ons bovendien van bewust dat het sociale draagvlak met 40.000 studenten een grens heeft bereikt.

Wat de huisvesting van studenten betreft, dient er vooral gewezen te worden op de verantwoordelijkheid van de KULeuven en de geassocieerde hogescholen. Zij moeten in hun (talrijke) leegstaande of ongebruikte gebouwen en/of op hun terreinen bijkomende studentenhuisvesting voorzien. We denken daarbij bvb. aan o.a. de herinrichting van het Iers College of het bouwen van bijkomende huisvesting vlakbij de campus op de Celestijnenlaan. De KULeuven dient zich daarbij niet te beperken tot het optrekken van huisvesting voor buitenlandse studenten, ook in de studentenhuisvesting voor de Vlaamse studenten moeten zij investeren.

Bovendien leggen we enige terughoudendheid aan de dag mbt de verwachtingen voor een aanhoudende groei van de studentenbevolking.

Het verplaatsen van de studentenhuisvesting naar de rand van de stad zal er alleen maar voor zorgen dat het probleem van de overlast door nachtlawaai, vandalisme, wildplassen of vuilniszakkenvoetbal zich mee zal verplaatsen. Het kan o.i. niet de bedoeling zijn om de omwonenden daarmee op te zadelen. Niet voor niets heeft de ontwikkelaar zijn aanvraag voor het bouwen van 600 studentenkoten op de Vaartkom ingetrokken nadat de buurt hiertegen fel protesteerde.


  30 Jun 2012
Stadsbestuur wil een Engelstalige school voor Imec personeel
Leuvens schepen van onderwijs, Mohamed Ridouani (Sp.a) kondigt namens Leuvens stadsbestuur aan dat Imec een Engelstalige school krijgt. Waar is de tijd dat de socialisten opkwamen voor de kleine man? Waar is de tijd dat de socialisten op de... barricaden stonden voor onderwijs in het Nederlands tot op het hoogste niveau? Blijkbaar allemaal van geen belang meer. Al die buitenlanders die hier voor een paar jaar komen moeten geen onderwijs in het Nederlands meer krijgen. Integreren moeten ze dus ook al niet meer. De kindjes uit hun buurt moeten dan maar Engels spreken. Vlaams Belang zegt: weg met die privileges.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vlaams geld in Vlaamse handen