Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  20 Feb 2009
De bezigheidstherapie van het Leuvense meldpunt voor Discriminatie

Onlangs werd het meldpunt “Racisme” van de stad Leuven veranderd in een meldpunt “Discriminatie”. Kwestie waarschijnlijk om de veelvuldige discriminatie van Vlaams Belangers in Leuven mee uit de wereld helpen. Het spreekt voor zich dat het Leuvense meldpunt de volledige ondersteuning geniet van het welgekende Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, vroeger geleid door de nare pater Leman en sinds enkele jaren door ene zekere Jozef De Witte (broer van provinciegouverneur Lode De Witte)

In alle geval, kosten noch personeel worden gespaard. Er worden 4 personeelsleden voor de Leuvense discriminatiecel voorzien. Navraag leert ons dat er tussen 2007 en vandaag zowat 40 meldingen inzake racisme en discriminatie werden geregistreerd. Hoeveel van die meldingen onder de noemer “ersntig” vallen en dus ontvankelijk werden verklaard is het antwoord: een tiental. Op vraag hoeveel van die ontvankelijke meldingen ondertussen een gerechtelijk staartje hebben gekregen : welgeteld één, zonder dat er tot op heden een gerechtelijke uitspraak is . Dus 1 vervolging op 40 voor 4 personeelsleden. Van bezigheidstherapie gesproken.


  17 Feb 2009
Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel: het blijft een werf…
Meer dan een half jaar na de officiële opening van de heraangelegde Aarschotsesteenweg blijven nutsbedrijven voet- fietspaden en parkeerruimtes wekelijks open gooien om fout gelegde of defecte leidingen en verbindingen te herstellen of te vervangen. Het hoerageroep zes maand na de opening vergaat in het niets bij de talrijke herstellingen die nutsbedrijven onder de verbaasde ogen van de inwoners langsheen het nieuw aangelegde weggedeelte van de Aarschotsesteenweg blijven uitvoeren. Ook steeds meer te horen zijn klachten over geurhinder binnenshuis, komende vanuit de straatriolering en van geurhinder aan de straatkant langs het winkelcentrum vanuit de rioolkolken. Elders zijn er dan weer klachten te horen over onderlopende kelders en garages sedert de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel.

  01 Jan 2009
E-Magazine: doorbreek de censuur!
Zeggen dat de media niet altijd correct over het Vlaams Belang berichten, is een open deur intrappen. Daarom lanceerde onze partij enkele jaren geleden de elektronische nieuwsbrief E-Magazine, die tijdens het politieke jaar tweemaal per week verschijnt.

Via E-Magazine blijft u op de hoogte van de politieke standpunten, analyses en activiteiten van het Vlaams Belang. Wie de mediacensuur wil doorbreken, kan zich gratis abonneren door een bericht te sturen naar pers@vlaamsbelang.org

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vlaams geld in Vlaamse handen