Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  22 Mar 2010
Campagne Veilig Ouder Worden
NIEUWE CAMPAGNE VLAAMS BELANG LEUVEN
 
CAMPAGNE VEILIG OUDER WORDEN

Niettegenstaande de recente presentatie van de Leuvense criminaliteitscijfers voor 2009, wil het Leuvens stadsbestuur graag doen uitschijnen dat het de goede kant uitgaat met de criminaliteit in Leuven. Wie zijn oor te luisteren legt bij de man en de vrouw in de straat, wie dagelijks de krant leest kan er niet om heen dat de realiteit minder rooskleurig is. De criminaliteit en onveiligheid neemt toe. Het stadsbestuur tracht dit weg te moffelen alsof het maar over een “gevoel” van onveiligheid gaat. Ze hebben het ook veelal over “kleine criminaliteit”. Alsof woninginbraken, diefstallen, handtasroven of vandalisme door de slachtoffers worden ervaren als iets verwaarloosbaars.

Senioren vaak het eerste slachtoffer

Omdat we niet kunnen aanvaarden dat de senioren aan hun lot worden overgelaten, willen we met Veilig Ouder Worden-actie de veiligheid van de senioren verhogen. Iedere senior heeft immers na een leven van hard werken en belastingen betalen meer dan wie ook recht op veiligheid.

Wanneer Vlaams Belang opkomt voor meer veiligheid, voor een harde aanpak van de criminaliteit, dan doen we dat in de eerste plaats voor de meest kwetsbaren onze samenleving. Helaas behoren senioren inzake veiligheid tot deze groep en zijn senioren al te vaak slachtoffer van criminaliteit. Vandaar ons pleidooi voor een beter en efficiënter veiligheidsbeleid met meer aandacht voor de slachtoffers van criminaliteit en een harde aanpak van de criminelen. De problemen verdoezelen lost echt niets op en maakt Leuven niet veiliger.

Preventietips en gratis veiligheidsalarm

Voorkomen is beter dan genezen. Het is dus nuttig de bevolking er op te wijzen dat ze het de criminelen moeilijker kunnen maken door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. In een brochure bieden wij 32 nuttige preventietips aan. Soms maken mensen het de inbreker, de handtasdief of de gauwdief onbewust bijzonder gemakkelijk. Met de preventietips willen we de bevolking ‘wapenen’ tegen onveiligheid en criminaliteit.

Met deze actie kunnen geïnteresseerden ook een persoonlijk veiligheidsalarm per sms aanvragen of op het Vlaams Belang secretariaat ophalen.

In de afgelopen dagen werden zowat 10.000 folders via deur aan deur verspreid in het Leuvense.

Daarnaast organiseert Vlaams Belang Leuven een veiligheidspreventienammiddag op donderdag 25 maart a.s.

Met deze campagne houden wij de vinger aan de pols en wil Vlaams Belang de veiligheid in onze stad blijven naar voor schuiven als prioritair aandachtspunt. Want veiligheid voor onze inwoners zorgt voor een leefbare samenleving. Voor een leefbaar Leuven!


  15 Mar 2010
Leuvens sponsort zijn islamisering via ... geboortepremies

LEUVEN SPONSORT ZIJN ISLAMISERING VIA … GEBOORTEPREMIES

Uit recente cijfers van de Studiedienst Stadsobservatie, waarin voor het eerst rekening wordt gehouden met de allochtonen met Belgisch paspoort, blijkt dat momenteel al 26,3% van de Leuvense bevolking van vreemde origine is. Het is ook een bekend gegeven dat deze groep mensen vaak sterk vertegenwoordigd is in de officiële groep met de laagste inkomens.

De stedelijke dienst Welzijn voorziet een bijkomende geboorte- of adoptiepremie voor haar inwoners die beantwoorden aan vooraf bepaalde inkomenscriteria.

Bij inzage van de door het stadsbestuur goedgekeurde dossiers tussen 23/01/2009 en 13/11/2009 ontdekte gemeenteraadslid Noël Coninx volgende objectieve gegevens:

  • 170 aanvragen werden tijdens deze periode in aanmerking genomen voor de betoelaging. Hiervan gingen 29 premies naar rechthebbenden met een inlandse naam. De overige toewijzingen gebeurden aan mensen van vreemde afkomst.
  • Het totale uitgekeerde bedrag over hogergenoemde periode bedroeg 30.556 €. Hiervan ging 5.177 € naar Vlaamse gezinnen. De overige 25.379 € gingen naar gezinnen van buitenlandse herkomst.

Toch wel een erg scheefgetrokken situatie uitgaande van het gegeven dat die 26,3% geniet van 83% van het toegekende premiebudget, terwijl slechts 17% wordt uitgekeerd aan mensen met inheemse wortels!

Zijn er dan zo weinig Leuvenaars met een laag inkomen of kunnen allochtonen meer dan Vlaamse behoeftigen rekenen op een horde integratiewerkers om hen te begeleiden naar de subsidiepot?


  08 Mar 2010
Waar gaat uw belastinggeld in Leuven naartoe?

WAAR GAAT UW BELASTINGGELD IN LEUVEN NAARTOE?

U heeft zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belastinggeld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2008 is uw belastinggeld als volgt gebruikt voor het beleid van het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft u meteen een overzicht van de voornaamste kosten per inwoner. Op 1/1/2008 telde Leuven 92.704 inwoners.

Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat het Leuvens stadsbestuur een grote geldhonger heeft. De vraag is: wat krijgt u terug voor uw belastinggeld? Is de dienstverlening van de stad diegene die u verwacht? Beheert het SP.a-CD&V college uw belastinggeld als een goede huisvader? Of wordt het belastinggeld uitgegeven aan megalomane projecten?

Verdeling Euro per inwoner
Algemeen bestuur 239
Politie 189
Brandweer 109
Stedelijk Onderwijs 96
Cultuur 252
Sociale hulp, waarvan 215
Werkingstoelage OCMW 143
Stadsreiniging 156
Personeelsuitgaven 619
Schulduitgaven 245
Retributies (parkeergeld, afvalzakken) 217
Belastingen, waarvan 758
Aandeel in de Pers Belast 337
Aandeel Onroer. Voorheffing 372
Leninglast per inwoner 221

  21 Jan 2010
Vlaams Belang Leuven solidair met werknemers van AB Inbev vestigingen

Vlaams Belang komt op voor “werk in eigen streek”

Het conflict bij biergigant AB Inbev heeft in de afgelopen weken onze aanhoudende aandacht gehad. We stellen vast dat het conflict tussen de werknemers en de directie alsmaar is verslechterd en in een volledige patstelling is terechtgekomen. Als vlaams-nationale sociale volkspartij wil Vlaams Belang de arbeiders een hart onder de riem steken en hen aanmoedigen om door te gaan met hun strijd. De werknemers moeten vechten voor het behoud van arbeidsplaatsen in de Leuvense regio en vooral niet plooien voor perverse kapitalistische spelletjes van de directie die alle mogelijke middelen zal inzetten om de staking te breken.

Natuurlijk zijn we niet vergeten dat Inbev een beursgenoteerd bedrijf is. Maar wij huiveren als de hele saneringsoperatie kadert in een proces naar steeds grotere winsten en macht. AB Inbev heeft niet het morele recht om de brouwerij uit haar landelijk kader te scheuren!

Vlaams Belang vindt het bovendien ongehoord dat de multinational AB Inbev, marktleider in de bierwereld en die zeer grote winsten maakt, haar werknemers naast de vuilzakken aan de deur wil zetten.

Het is niet omdat Stella-Interbrew-Inbev in de Leuvense geschiedenis een begrip is, dat men de verdere internationalisering moet gebruiken om massaal werknemers te ontslaan. AB Inbev wil drastische kostenbesparingen doen om nog veel meer winst te maken zodat de leden van het internationale directiecomité straks miljoenen euro’s aan bonussen kunnen opstrijken. Merkwaardig is dat onafhankelijke bestuurders zoals Jean-Luc Dehaene zich niet verzetten tegen de huidige gang van zaken en dus de Vlaamse werknemers helemaal niet verdedigen; sterker nog: hen een mes in de rug steekt. Wedden dat de bestuurders van Inbev België wel op de eerste rij zullen staan als de rijkelijke vergoedingen en bonussen worden uitbetaald?

Vlaams Belang walgt van deze vorm van ontspoord gemondialiseerd kapitalisme.

In onze Vlaams-nationale visie heeft een bedrijf als Inbev ook plaatselijk een grote verantwoordelijkheid te dragen en dient ze vooral de werkgelegenheid te behouden en verder uit te bouwen. Trouwens, zou de terugloop in de binnenlandse verkoop van Inbev-bier niet te maken kunnen hebben met de arrogante verkoopspolitiek van de laatste jaren? Zoals het spreekwoord zegt: “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”.

Vlaams Belang blijft vasthouden aan het principe "Werk in eigen streek" omdat wij van oordeel zijn dat in deze tijden van economische crisis iedere werkplaats belangrijk is en alles moet gedaan worden om meer werkgelegenheid te creëren in de Leuvense regio en bij uitbreiding het Hageland en heel Vlaams-Brabant.

Vlaams Belang roept de politieke beleidpartijen op alle niveau’s op om daartoe al het nodige te doen en zeker niet te rusten alvorens de werkplaatsen bij de AB Inbev vestigingen behouden blijven.

  25 Sep 2009
Leuvense moskee wordt alsmaar groter

Het Leuvens stadsbestuur beweert systematisch dat het allemaal nog wel meevalt met het toenemend aantal vreemdelingen in Leuven. Merkwaardig is wel dat de Al Ihsaan moskee alsmaar groter wordt. Eerst kregen zij voor een symbolische euro huurprijs een oppervlakte van 458 m2 toegewezen in het voormalige Option-gebouw gelegen aan de Kol. Begaultlaan te Wilsele. Op zich niet slecht voor de opstart van een moskee.

Sinds kort komt daar nog eens 623 m2 extra bij zodat de totale oppervlakte zowat 1.081 m2 wordt. En dat allemaal op een moment dat de Leuvense kerken leegstromen of ongebruikt staan te verkommeren en waarvan Leuvense deken De Gendt van oordeel is dat sommige daarvan dan maar beter zouden afgebroken worden. Dat is evenwel de wereld op zijn kop en een tragisch voorbeeld hoe onverschillig het Europese religieuze erfgoed door onze eigen geestelijken te grabbel wordt gegooid terwijl de islamitische godsdienst steeds meer aanhangers krijgt en alsmaar meer en grotere moskeeën nodig heeft.

Geen moskee in de stad
Bovendien steekt de voorzitter van het moskeebestuur niet onder stoelen of banken dat zij graag hun eigen moskee in Leuven zouden willen bouwen. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk een gebouw met een koepel en verschillende minaretten. Dat zal dus de volgende stap zijn.

Vlaams Belang is uitermate benieuwd waar die nieuwe moskee zal gebouwd worden en welk bestuur daarvoor een bouwvergunning gaat geven. Deken De Gendt is alvast gewonnen voor een moskee als blikvanger in de stad Leuven. “Dat kan een uiterlijk symbool zijn om de multiculturaliteit te versterken” aldus deken De Gendt. Waarschijnlijk heeft hij bij het vieren van de iftar (de avondmaaltijd na de ramadan) een slag van de Koran gekregen.

Veerzet tegen de toenemende islamisering
Vlaams Belang zal zich in ieder geval blijven verzetten tegen de toenemende islamisering van onze Vlaamse steden, ook in Leuven. Omdat iedere moskee de aparte islamitische identiteit alsmaar meer versterkt en deel uitmaakt van de strategie van de islamitische leiders om hun politiek-religieus systeem aan ons op te dringen. Maar dat willen de traditionele politieke partijen CD&V, Sp.a, VLD, N-VA en andere Multi-culti-fanaten niet inzien. Integendeel, na de erkenning van de islam als godsdienst komt dankzij gewezen minister Marino Keulen (VLD) een hele subsidiëringscarrousel op gang. Imams hun wedde en pensioen worden betaald door de overheid (dus met uw belastinggeld) en hun gebouwen en lokalen worden ook al volop gesubsidieerd. De uitbouw van een islamitische zuil is volop bezig. Om dan nog maar te zwijgen over het toenemend aantal sluiers op straat en het Halal-voedsel op uw bord. Welkom in Vlaanderen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vlaams geld in Vlaamse handen