Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  22 Mar 2010
Campagne Veilig Ouder Worden
NIEUWE CAMPAGNE VLAAMS BELANG LEUVEN
 
CAMPAGNE VEILIG OUDER WORDEN

Niettegenstaande de recente presentatie van de Leuvense criminaliteitscijfers voor 2009, wil het Leuvens stadsbestuur graag doen uitschijnen dat het de goede kant uitgaat met de criminaliteit in Leuven. Wie zijn oor te luisteren legt bij de man en de vrouw in de straat, wie dagelijks de krant leest kan er niet om heen dat de realiteit minder rooskleurig is. De criminaliteit en onveiligheid neemt toe. Het stadsbestuur tracht dit weg te moffelen alsof het maar over een “gevoel” van onveiligheid gaat. Ze hebben het ook veelal over “kleine criminaliteit”. Alsof woninginbraken, diefstallen, handtasroven of vandalisme door de slachtoffers worden ervaren als iets verwaarloosbaars.

Senioren vaak het eerste slachtoffer

Omdat we niet kunnen aanvaarden dat de senioren aan hun lot worden overgelaten, willen we met Veilig Ouder Worden-actie de veiligheid van de senioren verhogen. Iedere senior heeft immers na een leven van hard werken en belastingen betalen meer dan wie ook recht op veiligheid.

Wanneer Vlaams Belang opkomt voor meer veiligheid, voor een harde aanpak van de criminaliteit, dan doen we dat in de eerste plaats voor de meest kwetsbaren onze samenleving. Helaas behoren senioren inzake veiligheid tot deze groep en zijn senioren al te vaak slachtoffer van criminaliteit. Vandaar ons pleidooi voor een beter en efficiënter veiligheidsbeleid met meer aandacht voor de slachtoffers van criminaliteit en een harde aanpak van de criminelen. De problemen verdoezelen lost echt niets op en maakt Leuven niet veiliger.

Preventietips en gratis veiligheidsalarm

Voorkomen is beter dan genezen. Het is dus nuttig de bevolking er op te wijzen dat ze het de criminelen moeilijker kunnen maken door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. In een brochure bieden wij 32 nuttige preventietips aan. Soms maken mensen het de inbreker, de handtasdief of de gauwdief onbewust bijzonder gemakkelijk. Met de preventietips willen we de bevolking ‘wapenen’ tegen onveiligheid en criminaliteit.

Met deze actie kunnen geïnteresseerden ook een persoonlijk veiligheidsalarm per sms aanvragen of op het Vlaams Belang secretariaat ophalen.

In de afgelopen dagen werden zowat 10.000 folders via deur aan deur verspreid in het Leuvense.

Daarnaast organiseert Vlaams Belang Leuven een veiligheidspreventienammiddag op donderdag 25 maart a.s.

Met deze campagne houden wij de vinger aan de pols en wil Vlaams Belang de veiligheid in onze stad blijven naar voor schuiven als prioritair aandachtspunt. Want veiligheid voor onze inwoners zorgt voor een leefbare samenleving. Voor een leefbaar Leuven!

Vlaams geld in Vlaamse handen