Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  04 Sep 2015
Vlaams Belang voert campagne tegen asielopvang in F1-hotel in de Vunt

Het Vlaams Belang lanceert deze week een gerichte campagne in Holsbeek als protest tegen de heropening van het F1-hotel als opvangbasis voor asielzoekers. Naast een foldercampagne in alle bussen van de gemeente pakt de partij uit met een onlineclip die het opengrenzenbeleid aan de kaak stelt.

“In plaats van de kraan dicht te draaien, rukt N-VA-staatssecretaris Francken aan met nieuwe dweilen,” zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over de aangekondigde 80 opvangplaatsen. Volgens Van Grieken zorgt het ruimhartige opvangbeleid van Theo Francken voor een extra aanzuigeffect. “Door massaal opvang te bieden geeft men het signaal dat de grote oversteek loont,” aldus Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter verwijst onder meer naar Australië, waar een streng grenzenbeleid resulteerde in een forse daling van het aantal asielzoekers.

Volgens het Vlaams Belang dient het asielbeleid drastisch te worden omgegooid, teneinde ons sociaal model te vrijwaren. Zo pleit de partij voor een heroriëntering van de hulp. “Volgens de VN kunnen we met wat we hier jaarlijks uitgeven aan één asielzoeker 200 mensen helpen in de eigen regio”, aldus Van Grieken. “Dat is niet alleen een veel efficiëntere inzet van middelen, het vermindert ook het aanzuigeffect. Bovendien maakt het de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker,” klinkt het.

Voorts pleit de Vlaams-nationale partij voor de herinvoering van grenscontroles, het afschaffen van het uitkeren van leeflonen aan vluchtelingen, een effectief uitwijzingsbeleid en een verstrenging van de nationaliteitswetgeving.

QV Wijnhandel Tienen