Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  03 Mar 2009
Hoezo, Leuven is de beste centrumstad?
Op 3 maart 2009 werden de resultaten van de stadsmonitor 2008 bekend gemaakt. De stad Leuven komt er als beste uit. De vreugde kon voor het Leuvens stadsbestuur weer niet op.

Vlaams Belang wil de vreugde niet temperen maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Een aantal belangrijke pijnpunten blijven. Vele Leuvenaars zijn helemaal niet tevreden over het alsmaar duurdere parkeerbeleid van het stadsbestuur. De afgelopen jaren zijn de tarieven voor bovengronds parkeren alsmaar de hoogte ingegaan. Bovendien gaat geen week voorbij of er worden in het stadscentrum parkeerplaatsen weggenomen.

De huisvesting blijft onbetaalbaar zodat vele jonge gezinnen noodgedwongen uit Leuven wegtrekken naar omliggende gemeenten en steden zoals Aarschot en Tienen . In vergelijking met 2004 waren er in 2008 in Leuven 4 % meer jonge gezinnen uit de stad vertrokken dan dat er hier zijn komen wonen.

Ook de wachtlijsten voor een sociale woning blijven aangroeien en men heeft een gemiddelde wachttijd bereikt van 10 jaar. Dit mede als gevolg van het grote aantal renovatieprojecten omdat de huisvestingsmaatschappij Dijledal over de afgelopen decennia zijn patrimonium heeft verwaarloosd. En dat allemaal in een stad met een socialistische burgemeester.

Ook de wachtlijsten voor de kinderopvang blijven aanzienlijk en blijft de uitbouw van extra kinderopvang absoluut noodzakelijk.
 
Wat de communicatie vanuit het stadsbestuur met de burgers betreft en de manier waarop zij betrokken worden bij het beleid blijft het een troosteloze bedoening. De gebrekkige inspraak van de Leuvenaars was nochthans een heikel punt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Sindsdien is er dus nog niets veranderd.
Maar blijkbaar is dat allemaal van geen tel om toch het predicaat van beste centrumstad te krijgen.
Er is dus nog veel werk aan de winkel.
 
Vandaar dat Vlaams Belang opkomt voor een leefbare stad en bijgevolg voor een leefbaar Leuven.
QV Wijnhandel Tienen