Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  27 Mar 2020
Voorstel "Meer zuurstof aan de lokale handelaars"
Vlaams Belang legt voorstellen van beslissing aan de gemeenteraad voor om een aantal belastinginkomsten voor 2020 niet te innen teneinde meer zuurstof te geven aan de handelaars, horeca en kleine ondernemingen op het Leuvens grondgebied.

Het Coronavirus beheerst momenteel ons dagelijks leven en vraagt van iedereen een grote flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin.

Op een moment dat het economische leven op het grondgebied van Leuven nagenoeg is stilgevallen, volstaat het voor Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts niet dat het stadsbestuur zich enkel beroept op steunmaatregelen van hogere overheden om aan de lokale handelaars en ondernemers, horeca-uitbaters e.d. de nodige zuurstof te geven om de Corona-crisis door te komen. Het stadsbestuur moet niet wachten op het post-Corona tijdperk om maatregelen te nemen. De lokale handelaars en ondernemers, horeca-uitbaters e.d. kreunen momenteel onder het wegblijven van inkomsten (ten gevolge van de verplichte sluiting van hun handelszaken en ondernemingen) terwijl de vaste kosten dienen te worden betaald.

Deze uitzonderlijke situatie heeft door de opgelegde maatregelen van de overheid onvermijdelijk een groot impact op de werking en leefbaarheid van de Leuvense handels- en horecazaken en ondernemingen die geheel of gedeeltelijk actief zijn op Leuvens grondgebied, waarvan de meeste geconfronteerd worden met een sluiting of een zeer beperkte werking tot 5 april aanstaande. Hoogstwaarschijnlijk zullen de huidige maatregelen van de overheid die van toepassing zijn op handels- en horecazaken en ondernemingen ook na 5 april van toepassing blijven.

Om te vermijden dat de Leuvense getroffen handels- en horecazaken en ondernemingen in liquiditeitsproblemen komen of in het slechtste geval de boeken dienen neer te leggen, is het aangewezen dat ook het Leuvense stadsbestuur een aantal principiële beslissingen neemt ter ondersteuning van de handel en ondernemingen en om de getroffen handels- en horecazaken en ondernemingen de nodige zuurstof te geven om zo hun dramatische economische toestand te helpen overleven.

Wetende dat de stad Leuven voor haar algemene financiering een reeks van belasting- en retributiereglementen heeft ingevoerd, is gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts van oordeel, gelet op deze bijzondere situatie, dat in de stad Leuven voor het inkomstenjaar 2020 een aantal belastingen worden kwijtgescholden.

Op de gemeenteraad van 30 maart aanstaande stelt Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts voor om de volgende belastinginkomsten voor het lopende jaar 2020 te schrappen als tegemoetkoming naar de getroffen handelaars, horeca-uitbaters en lokale ondernemers. Het budgettaire impact bedraagt +/- 1 miljoen euro op een totaal van 20 miljoen euro aan aanvullende belastingen die de stad jaarlijks int. (d.w.z zonder inkomsten uit onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting).

geen belastingen op filmvoorstellingen te heffen,
geen belasting op taxi’s te heffen,
geen belasting op terrassen te heffen,
geen belasting op voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het handelsdistrict van Leuven Centrum te heffen (zgn. promotaks),
geen belasting op openbare markten te heffen,
geen belasting op het exploiteren van toeristische logies te heffen.
Vlaams geld in Vlaamse handen