Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  20 Feb 2009
De bezigheidstherapie van het Leuvense meldpunt voor Discriminatie

Onlangs werd het meldpunt “Racisme” van de stad Leuven veranderd in een meldpunt “Discriminatie”. Kwestie waarschijnlijk om de veelvuldige discriminatie van Vlaams Belangers in Leuven mee uit de wereld helpen. Het spreekt voor zich dat het Leuvense meldpunt de volledige ondersteuning geniet van het welgekende Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, vroeger geleid door de nare pater Leman en sinds enkele jaren door ene zekere Jozef De Witte (broer van provinciegouverneur Lode De Witte)

In alle geval, kosten noch personeel worden gespaard. Er worden 4 personeelsleden voor de Leuvense discriminatiecel voorzien. Navraag leert ons dat er tussen 2007 en vandaag zowat 40 meldingen inzake racisme en discriminatie werden geregistreerd. Hoeveel van die meldingen onder de noemer “ersntig” vallen en dus ontvankelijk werden verklaard is het antwoord: een tiental. Op vraag hoeveel van die ontvankelijke meldingen ondertussen een gerechtelijk staartje hebben gekregen : welgeteld één, zonder dat er tot op heden een gerechtelijke uitspraak is . Dus 1 vervolging op 40 voor 4 personeelsleden. Van bezigheidstherapie gesproken.

QV Wijnhandel Tienen