Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  21 May 2012
Lokale kunstenaars lopen verloren in het Museum M-verhaal

Sedert september 2009 heeft Leuven zijn eigen XXL-museum. Het vertegenwoordigt een kostenplaatje van 30 miljoen euro en jaarlijks draagt de stad nog een financiële last van bijna 3 miljoen euro om het tekort op de werkingskosten van M te dekken. Bakken geld dus maar M moest en zou immers een baken worden aan het Leuvense firmament met internationale uitstraling. Kortom: Leuven op zijn best!
Het Vlaams Belang stelde destijds een realistischer M light-versie voor vanuit een andere visie op een stedelijk museum. Dat werd als mogelijk alternatief door het stadsbestuur zelfs niet in overweging genomen.

Maar goed, het project van architect Beel en van kunstpaus Jan Hoet is intussen gerealiseerd en er is geen weg terug. Het Vlaams Belang wil er ook toe bijdragen om M zijn kansen te geven, al blijven we ervan overtuigd dat er nog veel geld zal moeten rollen vooraleer M een volwaardige plaats binnen het selecte clubje van de prestigieuze internationale musea zal verwerven.

Hoop doet leven
En toch zijn we blijven hopen dat ook lokale kunstenaars hun rechtmatige plaats in dit museum zouden vinden. Van in het begin was er immers sprake van een ‘open antichambre’ bij de ingang, een ontmoetingsplaats voor het publiek, waar voorbijgangers inspirerend door kunst zouden aangesproken worden, een plaats waar ook lokale kunst aan zijn trekken zou komen.
 
Ondersteuning lokale kunstenaars ondermaats
Blijkbaar fout gedacht! Een jaar na de opening van M kwam de cultuurdienst naar buiten met een eigen voorstel om de lokale kunstenaars te ondersteunen met alternatieve expositieruimten in en buiten het stadscentrum. Zij krijgen de ‘welwillende gunst’ – wanneer ze tenminste door de ‘vakjury’ hiertoe geschikt worden bevonden – te mogen exposeren op plaatsen waar de publieke toegankelijkheid beperkt is (Norbertuspoort Parkabdij, Romaanse poort, zaaltje van Kunst in Huis bij Tweebronnen). Tentoonstellingsruimten waar de belichting vaak ondermaats is en waar buiten het moment van de vernissage haast geen levende ziel te bespeuren valt. Het getuigt van weinig respect vanwege de Leuvense cultuurdienst voor ‘gewone’ kunstenaars, die leven voor de kunst en niet van de kunst, als men dergelijk initiatief wil verkopen als ‘ondersteuning voor de regionale beeldende amateurkunstenaars’.

Ondertussen zal M de antichambre, in samenwerking met Cera, voorbehouden voor een zogenaamde laagdrempelige ‘communitywerking’, waarbij men zich via presentaties in deze ruimte zal kunnen toespitsen op maatschappelijk kwetsbare groepen en/of relevante maatschappelijke thema’s.

Het Vlaams Belang daarentegen wil dat aan lokale beeldende kunstenaars de permanente mogelijkheid wordt geboden om in de niet-betalende publieke ruimte van M, beurtelings en voor een overeengekomen periode gedurende het gehele jaar, hun werk in de kijker te plaatsen. De lokale kunstenaars moeten integraal en volwaardig kunnen deel uitmaken van het Leuvense culturele leven. Dat is nu helemaal niet het geval.

Vlaams geld in Vlaamse handen