Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  03 Dec 2010
Aanhoudende vertragingen maakt bewoners moedeloos

Wie Leuven binnenrijdt of zich in Leuven verplaatst van het ene punt naar het andere, kan alleen vaststellen dat heel wat wegwerkzaamheden een vlotte doorgang verhinderen. In die mate zelfs dat er in sommige straten maar geen einde komt aan de ellende. De ene werfvertraging volgt op de andere. Tot grote onvrede van de lokale bewoners die keer op keer de belofte krijgen van het stadsbestuur dat de werken tijdig zullen uitgevoerd worden maar waarvan in de praktijk dan niets in huis komt.

Geldenaaksebaan
Neem de Aquafinwerken in de Geldenaaksebaan/Broekstraat in Heverlee. De werken hebben inmiddels een vertraging van meer dan één jaar. Sinds kort is daar de heraanleg van het kruispunt met de Pakenstraat nog bijgekomen, waardoor vele straten er onbereikbaar bijliggen. Vele bewoners geraken met moeite aan hun woning.
 
File, file en nog maar eens file
De werken in de Geldenaaksebaan treffen ook omliggende straten. Zo is het iedere werkdag doffe verkeersellende in de Hertogstraat en de Leeuwerikenstraat. Niet alleen vanwege het toenemend sluipverkeer komende vanuit het industrieterrein van Haasrode maar ook door de te beperkte doorstroming naar de Naamsesteenweg vanwege de verkeerslichten die slechts met mondjesmaat wagens vanuit de Hertogstraat doorlaten. Waarom wordt de politie niet ingeschakeld om op bepaalde punten het verkeer in de ochtend- en de avondspits vlotter te laten verlopen? Waarom wordt de synchronisatie van de verkeerslichten niet tijdelijk aangepast om een vlottere doorstroming in de Hertogstraat te krijgen? Waarom kan de rijrichting in de Groenstraat niet tijdelijk worden omgekeerd? Allemaal maatregelen die een beetje soelaas kunnen brengen, maar waar het stadsbestuur niet aan wil beginnen. Dan is men verbaast dat buurtbewoners zich organiseren via een lokaal actiecomité. Waar een wil is, is een weg! Maar blijkbaar niet bij het stadsbestuur.
 
Aambeeldstraat
Ook de werken in de Aambeeldstraat (zijstraat van de Aarschotsesteenweg) in Wilsele zijn een processie van Echternach geworden. De bewoners zien met lede ogen toe hoe ook daar de vertragingen zich opstapelen. Dan wordt er een paar dagen door de aannemer gewerkt, vervolgens ligt alles weer een week stil. Bij iedere regenbui wordt de straat herschapen in een modderpoel. Kinderen worden met laarzen naar school gestuurd omdat het nu eenmaal niet anders kan.

Niet te verwonderen dat de buurtbewoners er moedeloos van worden. En wat doet het stadsbestuur zult u zeggen? Het probeert de bewoners te sussen en geduld te vragen in plaats van de aannemers onder druk te zetten om de aangenomen werken op een snelle en efficiënte manier aan te pakken.

QV Wijnhandel Tienen