Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  31 Aug 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : bouw van een 50m zwembad

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie) : ik stel voor dat we een 50m-zwembad bouwen in onze provinciehoofdstad: niet meer op een hoopje zwemmen en geen wachtlijsten meer bij de zwemscholen. Eindelijk het tekort aan zwemwater opgelost!

Reactie Vlaams Belang Leuven :
 
VB Leu­ven wil een beter even­wicht tus­sen “top­sport” en “sport voor allen”. De bouw van een 50m zwem­bad is in dat kader een pres­ti­ge­pro­ject waar geen vraag voor is. VB Leu­ven is voor­stan­der van een nieuw en mo­dern zwem­bad in Wil­se­le. Het is ook on­be­grij­pe­lijk dat het stads­be­stuur des­tijds niet voor een vol­waar­dig al­ter­na­tief voor het Ce­les­tijn­tje in He­ver­lee heeft ge­zorgd. Ook in an­de­re sport­in­fra­struc­tuur moet geïnves­teerd wor­den bv. in de uit­ge­leef­de sport­hal Yme­ria te Wijg­maal.
QV Wijnhandel Tienen