Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  21 Jan 2010
Vlaams Belang Leuven solidair met werknemers van AB Inbev vestigingen

Vlaams Belang komt op voor “werk in eigen streek”

Het conflict bij biergigant AB Inbev heeft in de afgelopen weken onze aanhoudende aandacht gehad. We stellen vast dat het conflict tussen de werknemers en de directie alsmaar is verslechterd en in een volledige patstelling is terechtgekomen. Als vlaams-nationale sociale volkspartij wil Vlaams Belang de arbeiders een hart onder de riem steken en hen aanmoedigen om door te gaan met hun strijd. De werknemers moeten vechten voor het behoud van arbeidsplaatsen in de Leuvense regio en vooral niet plooien voor perverse kapitalistische spelletjes van de directie die alle mogelijke middelen zal inzetten om de staking te breken.

Natuurlijk zijn we niet vergeten dat Inbev een beursgenoteerd bedrijf is. Maar wij huiveren als de hele saneringsoperatie kadert in een proces naar steeds grotere winsten en macht. AB Inbev heeft niet het morele recht om de brouwerij uit haar landelijk kader te scheuren!

Vlaams Belang vindt het bovendien ongehoord dat de multinational AB Inbev, marktleider in de bierwereld en die zeer grote winsten maakt, haar werknemers naast de vuilzakken aan de deur wil zetten.

Het is niet omdat Stella-Interbrew-Inbev in de Leuvense geschiedenis een begrip is, dat men de verdere internationalisering moet gebruiken om massaal werknemers te ontslaan. AB Inbev wil drastische kostenbesparingen doen om nog veel meer winst te maken zodat de leden van het internationale directiecomité straks miljoenen euro’s aan bonussen kunnen opstrijken. Merkwaardig is dat onafhankelijke bestuurders zoals Jean-Luc Dehaene zich niet verzetten tegen de huidige gang van zaken en dus de Vlaamse werknemers helemaal niet verdedigen; sterker nog: hen een mes in de rug steekt. Wedden dat de bestuurders van Inbev België wel op de eerste rij zullen staan als de rijkelijke vergoedingen en bonussen worden uitbetaald?

Vlaams Belang walgt van deze vorm van ontspoord gemondialiseerd kapitalisme.

In onze Vlaams-nationale visie heeft een bedrijf als Inbev ook plaatselijk een grote verantwoordelijkheid te dragen en dient ze vooral de werkgelegenheid te behouden en verder uit te bouwen. Trouwens, zou de terugloop in de binnenlandse verkoop van Inbev-bier niet te maken kunnen hebben met de arrogante verkoopspolitiek van de laatste jaren? Zoals het spreekwoord zegt: “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”.

Vlaams Belang blijft vasthouden aan het principe "Werk in eigen streek" omdat wij van oordeel zijn dat in deze tijden van economische crisis iedere werkplaats belangrijk is en alles moet gedaan worden om meer werkgelegenheid te creëren in de Leuvense regio en bij uitbreiding het Hageland en heel Vlaams-Brabant.

Vlaams Belang roept de politieke beleidpartijen op alle niveau’s op om daartoe al het nodige te doen en zeker niet te rusten alvorens de werkplaatsen bij de AB Inbev vestigingen behouden blijven.
QV Wijnhandel Tienen