Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  19 Nov 2010
Al Ihsaan moskee kost geld

Reeds eerder informeerden wij over de Leuvense moskee Al Ihsaan, gelegen aan de Kon. Begaultlaan in Wilsele. Sinds dit jaar kunnen zij genieten van een provinciale subsidie van 32.400 euro voor de gebedsruimte. Omdat dit bedrag echter niet genoeg bleek te zijn om de huur van de hen ter beschikking gestelde ruimte te betalen, ging het bestuur van de moskee aankloppen bij het stadsbestuur. Schepen van Integratie Mohamed Ridouani (Sp.a) was van oordeel dat het stadsbestuur ook zijn bijdrage moest leveren om de islam tegemoet te komen. Het college besliste in juni om een bijkomende toelage van 32.400 euro toe te kennen. Dat brengt de totale bijdrage van de belastingbetaler aan de Leuvense moskee voor dit jaar op 64.800 euro.

Activiteiten van de moskee

Ook interessant om lezen is het werkingsverslag 2009 van Al Ihsaan. Hun activiteiten omvatten o.a. het geven van Arabische lessen (elke zaterdag en zondag), het organiseren en leiden van het dagelijks gebed, het organiseren van geboorte – en trouwfeesten, het voorbereiden van het offerfeest, uitstappen met de Arabische school naar o.a. Plopsaland. Blijkbaar bezoeken ook Leuvense scholen de moskee, studenten van de Leuvense universiteit worden geholpen met hun studies en leerkrachten in opleiding worden gevraagd om les te geven in de Arabische school. Voor Vlaams Belang allemaal activiteiten die niet met belastinggeld moeten betaald worden.

Verzet tegen de toenemende islamisering

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de toenemende islamisering van onze Vlaamse steden, ook in Leuven. Iedere moskee versterkt immers alsmaar meer de aparte islamitische identiteit. De tegemoetkoming aan de islam door de Belgische politieke partijen maakt deel uit van de strategie van de islamitische leiders om hun politiek-religieus systeem steeds verder uit te bouwen. Maar dat willen de traditionele politieke partijen CD&V, Sp.a, Open VLD, N-VA en andere multi-culti-fanaten niet inzien.

Na de erkenning van de islam als godsdienst komt in Vlaanderen dankzij gewezen minister Marino Keulen (Open VLD) een hele subsidiëringscarrousel op gang. Wedde en pensioen van de imams worden betaald door de overheid, dus met uw belastinggeld. Hun gebouwen en lokalen worden ook al volop gesubsidieerd, ook met uw belastinggeld. De uitbouw van een islamitische zuil is dus volop aan de gang. Ook in Leuven. Ook met uw belastinggeld.
QV Wijnhandel Tienen