Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  25 Mar 2009
Overzicht van de cumullijst 2008 van het Leuvens stadsbestuur

Sinds het nieuwe gemeentedecreet moet het stadsbestuur ieder jaar een overzicht publiceren met de bezoldigde mandaten die ze uitoefenen naast hun ambt als burgemeester of schepen

Voor Leuven geeft dit het volgende overzicht (jaar 2008):

Louis Tobback (Sp.a) : burgemeester

 1. Bestuurder Intercommunale Iverlek
 2. Ondervoorzitter Raad van Bestuur Intercommunale Iverlek
 3. Lid van het directiecomité Intercommunale Iverlek
 4. Bestuurder NV Eandis (exploitant van de distributienetbeheerders)
 5. Lid van het auditcomité NV Eandis
 6. Lid van het uitvoerend comité NV Eandis
 7. Bestuurder Intermixt (Gemeentelijk overleg voor de Belgische Energiesector)
 8. Voorzitter Indexis

Dirk Vansina (CD&V) : schepen van Financiën, Burgerzaken en Feestelijkheden

 1. Bestuurder Intercommunale Iverlek
 2. Lid van het directiecomité Intercommunale Iverlek
 3. Bestuurder NV Eandis (exploitant van de distributienetbeheerders)
 4. Lid van het uitvoerend comité NV Eandis
 5. Bestuurder Intermixt (Gemeentelijk overleg voor de Belgische Energiesector)

Karin Brouwers (CD&V) : schepen van Ruimtelijke Ordening, Jeugd

 1. Lid van de Raad van Bestuur Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
 2. Lid van het directiecomité Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
 3. Lid van de Raad van Bestuur Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
 4. Lid van de Raad van Bestuur De Lijn
 5. Lid van het auditcomité De Lijn
 6. Lid van de Raad van Bestuur Lijncom

Els Van Hoof (CD&V) : schepen van Sport, Middenstand

 1. Lid van de Raad van Bestuur Sociale Huisvestingmaatschappij Dijledal
 2. Senator

Jaak Brepoels (Sp.a) : schepen van Economie, Huisvesting en Werk

 1. Voorzitter van de vzw PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)
 2. Bestuurder van de vzw PWA
 3. Lid van het Directiecomité Sociale Huisvestingmaatschappij Dijledal
 4. Lid van de Raad van Bestuur Sociale Huisvestingmaatschappij Dijledal
 5. Lid van het Directiecomité Sociale Huisvestingmij Sociaal Wonen Arr Leuven
 6. Lid van de Raad van Bestuur Sociale Huisvestingmij Sociaal Wonen Arr Leuven
QV Wijnhandel Tienen