Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  16 Aug 2012
De feestelijke opening van het voormalige Fochplein is een processie van Echternach geworden

De Leuvense schepen van Openbare Werken mag alweer een slecht bericht aankondigen: de officiële opening van het voormalige Fochplein is opnieuw met een week uitgesteld. De officiële uitleg : de leden van de Raad van Bestuur van De Lijn kunnen zich op 15 september niet vrijmaken. Lezen die hoge heren geen kranten misschien? Er is bovendien wekelijks overleg met De Lijn : hebben de vertegenwoordigers van De Lijn liggen slapen misschien? Trouwens, wie gelooft die uitleg van Robbeets nog? Als Louis Tobback de telefoon zou nemen en de leden van de Raad van Bestuur van De Lijn sommeert om op 15 september present te zijn voor de opening, dan is er toch geen van die mannen die durft tegen te pruttelen. Of wel?

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de feestelijke opening op 9 juni zou plaatsvinden. Omdat de glasleverancier in gebreke is gebleven werd de opening uitgesteld tot 15 september. Dit tot groot ongenoegen van de lokale winkeliers die de hele zomer op een bouwwerf zouden kijken. Nu wordt de opening verplaatst naar 22 september. Onnodig te vertellen dat deze hele toestand rond het voormalige Fochplein een zware streep door de rekening van de lokale middenstand is geworden.

Het vermoeden is groot dat de uitleg van De Lijn moet dienen om het niet tijdig klaar zijn van de infrastructuur te verbergen. Wie ter plaatse al eens naar de werken is gaan kijken, kan alleen met lede ogen vaststellen dat er tergend traag vooruitgang wordt geboekt. En dat allemaal voor een herinrichting en de bouw van een ondergrondse fietsenstalling die de belastingbetaler 6,3 miljoen euro heeft gekost en waarvan de uitbating van de fietsenstalling jaarlijks 485.000 euro kost. Denken ze nu werkelijk dat ze de Leuvenaars voor de zot kunnen blijven houden?

QV Wijnhandel Tienen