Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  25 Feb 2009
Fietsenstalling Politie Leuven ten prooi aan inbraak

Niettegenstaande de Leuvense politie een heuse preventiedienst heeft, werd in de fietsenstalling in de Mechelsestraat te Leuven (gewezen Inbev gebouw) al verschillende malen ingebroken. In de stallingsplaats worden niet alleen fietsen verzameld maar ook gestolen bromfietsen. En juist deze bleken de aantrekkelijke prooi te zijn. Men kan zich de vraag stellen of het niet de hoogste tijd wordt dat de Leuvense politie haar eigen gebouwen van een degelijke inbraakbeveiliging voorziet. Temeer de slachtoffers van de gestolen bromfietsen moesten vergoed worden. Zo heeft de politie een bedrag van zowat 5.500 euro aan 4 slachtoffers uitbetaald. Voor dat bedrag had de Leuvense politie misschien beter een degelijke inbraakbeveiliging voorzien.

QV Wijnhandel Tienen