Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  14 Aug 2009
Vervuilde industriële bedrijfsgrond herbruikt als aanvulgrond!

Eind oktober 2008 moest de vervuilde bodem van de afgebroken Mercedes garage Dewolf aan de Aarschotsesteenweg afgegraven en verwijderd worden wegens ‘te vervuild’.

Het gaat hem hier om tientallen vrachten uitgegraven bedrijfsgrond. Op mijn vraag in de raadscommissie Openbare Werken wist schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets de commissie te vertellen dat de vervuilde bedrijfsgrond afgevoerd werd naar een erkend verwerkingsbedrijf wegens te vervuild. Dat klopte eigenlijk niet met de werkelijkheid. Ik stelde tijdens de maand november 2008 namelijk herhaalde malen vast dat de vervuilde uitgegraven gronden opgeslagen werden op een terrein langsheen de spoorwegbocht ter hoogte van de vroegere elektriciteitswijk in Wilsele-Putkapel (zie foto's).

7 Maanden later startte men op hetzelfde terrein niet met het afvoeren maar met het uitsorteren van deze vervuilde industriële bedrijfsgrond. In plaats van deze vervuilde bedrijfsgrond echter naar een erkend verwerkingsbedrijf af te voeren werden de honderden tonnen vervuilde grond ter plaatse door een sorteermachine uitgesorteerd voor hergebruik. De bergen uitgesorteerd ijzer, beton en baksteen gingen richting Limburgse betonrecyclage. De vervuilde bedrijfsgrond werd echter zoveel als mogelijk tegen het spoorwegtalud ter plekke opgestuwd en achteraf overdekt met een laag zand van +/-1 meter dikte, de rest van de vervuilde bedrijfsgrond werd daarna verder via vrachtwagens afgevoerd naar een bouwput in Boortmeerbeek.

Vlaams Belang interpeleerde hierover in de raadscommissies zowel schepen van Ruimtelijke Ordening Karin Brouwers, die verklaarde niet op de hoogte te zijn, zowel als schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets, die zoals gewoonlijk deed alsof zijn neus bloedde. Omdat beiden nog steeds doof blijven voor de aangehaalde feiten diende Vlaams Belang vandaag dan ook klacht in bij het Leuvense gerecht tegen zowel het aannemingsbedrijf wegens het ongeoorloofd hergebruik van deze vervuilde industriële gronden als de stad Leuven die in deze zaak na bijna een jaar nog steeds niet reageerde, alle theorieën van een duurzaam stedelijk beleid ten spijt.

Vlaams geld in Vlaamse handen