Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  06 Dec 2010
Heraanleg Fochplein wordt een kalvarietocht

Wie in het stadscentrum rondloopt heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Het bruisende Fochplein is niet meer. Het is een akelig stille vlakte geworden, en dit voor de komende 2 jaar.

De reden daartoe is bekend. De stad gaat voor zo’n slordige 6,55 miljoen euro belastinggeld (262 miljoen ex-BEF) een ondergrondse fietsenstalling bouwen en het plein herinrichten. U leest het goed: 6,55 miljoen euro. Dit is een waanzinnig hoog bedrag. Dit moet zowat het duurste plein ooit worden. We vermoeden dat er dit keer geen “blauwe steen” aan te pas zal komen maar “gouden steen”.

Eerste vertraging al een feit
De werken zijn nauwelijks begonnen of de eerste vertraging kondigt zich al aan. Vanwege bijkomend archeologisch onderzoek zullen de eigenlijke werken pas aanvangen in april 2011. Bijkomende kostprijs: zowat 500.000 euro.

Op zich hebben we niks tegen het uitvoeren van het archeologisch onderzoek maar wat hoopt men daar te vinden? Waarom moet dat archeologisch onderzoek zo lang duren? Nu kijkt men de volgende maanden uit op een troosteloze vlakte waar amper iets zal gebeuren buiten wat archeologen die de grond uitscheppen. Of denkt men nog een Romeinse nederzetting op te graven? Of denkt men nog een middeleeuwse stadswijk te ontdekken? Of zal het stadsbestuur verplicht worden om een gedeelte van de ondergrondse overblijfselen in de ondergrondse fietsenstalling te integreren? We zijn bereid de historische restanten te respecteren, maar een dergelijke werkwijze is niet ernstig meer! Dit getuigd ook niet van geen goed bestuur!

Lokale middenstand gegijzeld
Intussen voelt de lokale middenstand de gevolgen van een afgesloten Fochplein. Momenteel noteren de handelszaken een daling van de omzet met 30 tot 40% met een inkomensverlies tot gevolg. Dat voorspelt niet veel goeds voor de eindejaarsperiode. Het is dus zeer begrijpelijk dat hierdoor de leefbaarheid van de winkels onder druk komt te staan. De vraag is evenwel simpel: hoe lang kan een handelszaak deze toestand overleven? Als het stadsbestuur het meent met de Leuvense middenstand dan moet ze mee initiatieven en acties ontplooien om de winkels op het Fochplein mee te ondersteunen.
 
VB wil compensatie voor inkomstenderving
Vlaams Belang is van oordeel dat de handelsaars die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, beroep moeten kunnen doen op een inkomenscompensatie onder de vorm van een vergoeding zonder dat ze hun winkel moeten sluiten. Het verder openhouden van de zaak, zelfs bij sterk verminderde inkomsten, is noodzakelijk om niet alle klanten te verliezen en kan de heropstart na de werken vergemakkelijken.
Vlaams geld in Vlaamse handen