Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  17 Apr 2009
Waar gaan uw belastingen in Leuven naartoe?

U heeft zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belastinggeld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2007 is uw belastinggeld als volgt gebruikt voor het beleid van het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft u meteen een overzicht van de kostrijs van het Leuvens stadsbestuur.

Verdeling Euro per inwoner
Algemeen bestuur 240
Politie 180
Brandweer 106
Stedelijk Onderwijs 91
Cultuur 231
Sociale hulp, waarvan 181
             Werkingstoelage OCMW 108
Stadsreiniging 148
Personeelsuitgaven 594
Schulduitgaven 237
Retributies (parkeergeld, afvalzakken) 206
Belastingen, waarvan 746
            Aandeel in de Pers Belast 339
            Aandeel Onroer. Voorheffing 355
Leninglast per inwoner 216

 

QV Wijnhandel Tienen