Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  07 May 2012
N-VA blaast koud en warm over vreemdelingenstemrecht !
Minister Bourgeois (N-VA) wil via een speciale folder vreemdelingen aanmoedigen om aan de lokale verkiezingen deel te nemen
 
Federaal parlementslid en N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts stelde een tijdje geleden in de geschreven pers dat hij nooit begrepen heeft waarom de regering Verhofstadt in 2004 besliste om lokaal stemrecht te geven aan vreemdelingen van buiten de EU die al vijf jaar legaal in ons land verblijven.

Tot onze grote verbazing stelt het Vlaams Belang vast dat N-VA-minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois op 30 maart aan alle Vlaamse gemeentebesturen een brief heeft gestuurd waarbij hij “alle niet-Belgen die hiervoor in aanmerking komen” wil “aanmoedigen om hun stem uit te brengen”. Hij heeft hiertoe een speciale folder laten opstellen die de niet-Belgen dient te informeren over hun stemrecht en waarbij de lokale besturen wordt gevraagd om “deze zoveel mogelijk te verspreiden bij niet-Belgen.” In Leuven zullen er daartoe 5.000 folders verspreid worden. Bovendien worden de gemeentebesturen opgeroepen om door middel van groepssessies en kennismakingsgesprekken met de vreemdelingenorganisaties te mobiliseren om aan de lokale verkiezingen deel te nemen.

Dit alles staat in schril contrast met de federale oppositietaal van de N-VA waarbij recent nog bleek dat de N-VA via een wetsvoorstel van Kamerlid Theo Francken de dubbele nationaliteit wil afschaffen waarbij de Belgische nationaliteit een doelbewuste keuze zou moeten worden. Hoe valt deze opstelling te rijmen met het aanmoedigen door N-VA Minister Bourgeois van de deelname van niet-Belgen aan de lokale verkiezingen?

De spreidstand van de N-VA wordt alsmaar pijnlijker. De N-VA blaast koud en warm over het vreemdelingenstemrecht. Terwijl de N-VA als federale oppositiepartij het vreemdelingenstemrecht – terecht (het Vlaams Belang heeft zich destijds verzet tegen het invoeren van vreemdelingenstemrecht) – aanvalt en wil afschaffen moedigt Minister Bourgeois het vreemdelingenstemrecht aan. De hypocrisie bij de N-VA kent geen grenzen meer….

Vlaams geld in Vlaamse handen