Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  13 Apr 2012
Rookverbod blijft voor de Leuvense volkscafés een zware dobber

Toen het algemeen rookverbod op 1 juli 2011 werd ingevoerd zou dat een heropleving van de horeca teweegbrengen en zou er nog meer volk dan tevoren op café gaan. Dat beweerden althans de voorstanders van het rookverbod, met als aanvoerder CD&V senator en burgemeester van Rotselaar Dirk Claes.“Als het rookverbod er is, zullen de niet-rokers ook op café gaan” was een vaak gehoorde uitleg.

In de praktijk bleek dat helemaal niet te kloppen De niet-rokers gaan helemaal niet massaal op cafébezoek. De cafécultuur bloeit dus helemaal niet op, integendeel ze gaat sterk achteruit.

Wrevel over de controles

Ook de controles op de naleving van het rookverbod zorgen bij veel cafébazen voor wrevel. Wie (’s avonds of ’s nachts) een asbak durft bovenhalen riskeert een proces-verbaal al dan niet gevolgd door een gepeperde boete. Wie slecht weer zijn klanten niet verplicht om buiten te roken kan zich aan een aardige boete verwachten tussen de 150 en 5.500 euro. Ook zou het stoeproken dikwijls de aanleiding zijn tot klachten van geluidsoverlast. Als cafébaas ben je dus niet alleen verantwoordelijk voor de volksgezondheid binnen maar ook voor de nachtrust van omwonenden buiten uw zaak. Je kan straks dus nooit meer goed doen.

Het rookverbod is onzin

Het Vlaams Belang heeft zich, in tegenstelling tot de andere politieke partijen, altijd verzet tegen de invoering van een algemeen rookverbod in de horeca. Het rookverbod is noodlottig voor de kleine biercafés, de volkscafés waar gewone Leuvenaars hun pintje gaan drinken of hun babbeltje gaan doen. Zo is café Jeeskesboom er onlangs aan ten onder gegaan. Het invoeren van een algemeen rookverbod zal nog vele cafés volledig doodknijpen.

Laat de cafébaas zelf beslissen

Voor het Vlaams Belang moet aan de cafébazen de keuzevrijheid gelaten worden of zij hun café rookvrij willen of niet. Hetzij in de volledige inrichting, hetzij uitsluitend in een duidelijk afgebakende rookzone met afzuigsysteem, hetzij in een aparte rookkamer. De klanten zullen zelf wel beslissen of ze al dan niet in een rookvrij café willen zitten.

Duidelijke aanduiding

Het spreekt voor zich dat aan de buitenzijde van de horeca-zaak op een ondubbelzinnige wijze moet aangegeven worden welke rookregime in de drankgelegenheid van toepassing is. Het is aan de klanten om uit te maken of zij een rookvrije omgeving al dan niet essentieel vinden.

QV Wijnhandel Tienen