Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  23 Mar 2012
Ondertussen op het Fochplein .....

Wie regelmatig in het stadscentrum gaat kijken naar de werken aan het Fochplein (sorry ... Rector De Somerplein) kan vaststellen dat er nog heel wat werk dient te gebeuren alvorens alles gebruiksklaar zal zijn. Het stadsbestuur heeft alvast beslist om op 9 juni aanstaande de ondergrondse fietsenstalling plechtig te openen.

Einde in zicht?
Hopelijk duiken er geen bijkomende vertragingen meer op. De omliggende handelaars zijn er in ieder geval niet gerust op. Er zijn immers, sinds de aanvang van de werken in september 2010, al heel wat vertragingen zijn geweest. Voor de handelaars mag er (terecht) een einde komen aan de onzekere tijden. Meer dan 1,5 jaar draaien vele omliggende winkels soms een ruim 30% lagere omzet met het nodige inkomensverlies tot gevolg. Om dan nog te zwijgen van de ongemakken die dergelijke werken met zich meebrengen. Begrijpelijk dat de leefbaarheid van de winkels onder druk staat. De kalvarietocht heeft nu lang genoeg geduurd.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het stadsbestuur ook in de komende maanden de handelaars een hart onder de riem moet blijven steken. We verwachten dan ook dat het stadsbestuur concrete initiatieven en acties ontplooit om de winkels op het Rector de Somerplein te ondersteunen. Geen vage beloften maar actie!

Duur kostenplaatje
Het Vlaams Belang heeft zich altijd kritisch opgesteld tegen de hoge kostprijs voor het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Fochplein. Het kostenplaatje bedraagt zo’n slordige 6,55 miljoen euro (of 262 miljoen ex-BEF) belastinggeld. Alsof het in deze tijden van crisis allemaal niks is.

Onlangs heeft het stadsbestuur ook beslist om het beheer van de ondergrondse fietsenstalling toe te wijzen aan een externe firma en is bereid om daarvoor een vergoeding van zo’n 300.000 euro per jaar te betalen. Inclusief een heus reglement van openingstijden en bijkomende dienstverlening (kleine fietsherstellingen tegen betaling, het gebruik van opbergkasten tegen betaling, toiletgebruik tegen betaling, ….).

Zo zal de fietsenstalling van zondag tot woensdag om middernacht sluiten. Wie een stapje in de wereld wil zetten kan dus om 23u30 zijn gezellig avondje stopzetten om zijn fiets op te halen want na middernacht gaat de fietsenstalling onherroepelijk dicht. Wel een vroeg sluitingsuur voor een zgn. bruisende stad als u het ons vraagt. Wie zijn fiets 3 nachten in de fietsenstalling laat staan, kan zich gaan aanmelden bij fietsafhandelcentrale van de politie aan het Vuntcomplex in Holsbeek om daar tegen betaling zijn fiets te recupereren. Gekker konden wij het alvast niet bedenken.

Vlaams geld in Vlaamse handen