Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  07 Aug 2012
Zijn studentendorpen buiten de stad een oplossing?

Via de media hebben we kennis genomen van het (verkiezings)voorstel van Leuven Plus, bij monde van Rik Daems, om de studentenhuisvesting in de binnenstad aan te pakken door het bouwen van “Olympische studentendorpen” buiten de stadskern.

Het Vlaams Belang heeft in de afgelopen jaren de problematiek van de studentenoverlast in de Leuvense binnenstad op de politieke agenda geplaatst. We zijn er ons bovendien van bewust dat het sociale draagvlak met 40.000 studenten een grens heeft bereikt.

Wat de huisvesting van studenten betreft, dient er vooral gewezen te worden op de verantwoordelijkheid van de KULeuven en de geassocieerde hogescholen. Zij moeten in hun (talrijke) leegstaande of ongebruikte gebouwen en/of op hun terreinen bijkomende studentenhuisvesting voorzien. We denken daarbij bvb. aan o.a. de herinrichting van het Iers College of het bouwen van bijkomende huisvesting vlakbij de campus op de Celestijnenlaan. De KULeuven dient zich daarbij niet te beperken tot het optrekken van huisvesting voor buitenlandse studenten, ook in de studentenhuisvesting voor de Vlaamse studenten moeten zij investeren.

Bovendien leggen we enige terughoudendheid aan de dag mbt de verwachtingen voor een aanhoudende groei van de studentenbevolking.

Het verplaatsen van de studentenhuisvesting naar de rand van de stad zal er alleen maar voor zorgen dat het probleem van de overlast door nachtlawaai, vandalisme, wildplassen of vuilniszakkenvoetbal zich mee zal verplaatsen. Het kan o.i. niet de bedoeling zijn om de omwonenden daarmee op te zadelen. Niet voor niets heeft de ontwikkelaar zijn aanvraag voor het bouwen van 600 studentenkoten op de Vaartkom ingetrokken nadat de buurt hiertegen fel protesteerde.

QV Wijnhandel Tienen