Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  15 Mar 2012
Ook al aan de Tiensepoort in de file gestaan?
Enkele maanden geleden zijn de verkeerslichten op de Tiensesteenweg door het Vlaams Gewest aangepast voor het vlotter laten verlopen van het verkeer richting Leuven.
Blijkbaar is die aanpassing niet zonder gevolgen gebleven.

In de afgelopen maanden hebt u ongetwijfeld ook kunnen vaststellen dat de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de Tiensepoort zeer moeizaam en bij momenten zelfs chaotisch verloopt. Vooral bij de avondspits is er dikwijls geen doorkomen aan. Het kruispunt aan de Tiensepoort staat dikwijls volledig geblokkeerd met voertuigen komende uit de Tiensestraat (die richting Tienen willen rijden) of met voertuigen komende van het station, die dan de Tiensesteenweg willen nemen. De voertuigen op de ring komende van de Geldenaaksepoort kunnen nauwelijks de Tiensesteenweg op en staan aan te schuiven tot aan de Kerkhofdreef.

Deze moeizame afwikkeling heeft alles te maken met de beperkte doorrijtijd voor het verkeer naar de Martelarenlaan. Dit heeft voor gevolg dat de wagens die op de Tiensesteenweg richting Tienen rijden, worden opgehoudendoor de wagens die vanaf de Tivolistraat staan te wachten om de Martelarenlaan op te rijden. Bijgevolg is er nagenoeg geen doorgaand verkeer richting Korbeek-lo/Tienen mogelijk.

Vlaams Belang bracht deze problematiek al op de commissie Veiligheid en Verkeer.
Teneinde de verkeersstroom uit de stad beter te beheersen hebben we een aantal maatregelen voorgesteld waaronder het verlengen van de voorsorteerstrook op de Tiensesteenweg richting Martelarenlaan. We willen daarmee ook vermijden dat er meer sluipverkeer door de Bierbeekstraat richting Tivolistraat ontstaat om zo gemakkelijker de Tiensesteenweg te bereiken.

De bij momenten chaotische situatie op het kruispunt van de Tiensepoort kan ook aangepakt worden door de politie op de piekmomenten het verkeer te laten regelen. Al was het maar om te vermijden dat de auto’s, bestelwagens en bussen het volledige kruispunt in alle richtingen blijven blokkeren en de fietsers en bromfietsers hiertussen moeten slalommen. Als daar maar geen ongelukken van komen.

Vlaams geld in Vlaamse handen