Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  04 Sep 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : opnieuw omdopen Rector De Somerplein naar Fochplein

Vraag De Vragende Partij (VRT De Redactie) : Voorstel om het 'Pieter De Somerplein' opnieuw om te dopen tot het Fochplein

Reactie Vlaams Belang Leuven :

Het hernoemen van “Fochplein” naar “Rector De Somerplein” is een typisch voorbeeld van “Louis zijn wil is wet”. Blijkbaar wou L. Tobback zijn afrekening met de geschiedenis van WO I onder de aandacht brengen. De namen Martelarenplein, Bondgenotenlaan en Fochplein maken deel uit van de historische verwijzing naar WO I. “Place Fosj” maakt dus deel uit van het collectief geheugen van de stad. Welke naam men het plein ook geeft, het zal in de volksmond steeds “Fochplein” of “Place Fosj” blijven.

Vlaams geld in Vlaamse handen