Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  18 Mar 2011
Wonen in Leuven wordt onbetaalbaar

Inzake het bouwen van betaalbare woningen heeft het Leuvens stadsbestuur bij het begin van haar bestuursperiode in 2007 grootse plannen aangekondigd. Op één jaar vòòr de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 moeten we vaststellen dat de realisatie van al die aangekondigde bouwprojecten niet vlot verloopt.

Vicieuze cirkel doorbreken
Voor die woningen die wel gerealiseerd worden is de woningprijs voor vele jonge mensen een onbetaalbaar verlangen geworden. Het volstaat om naar de vraagprijs voor nieuwe appartementen en gezinswoningen te kijken voor het hele project rond de uitbouw van de Vaartkom. Prijzen van 400.000 euro voor een 2-kamer appartement zijn geen uitzondering meer. Een eigen woning in Leuven wordt de komende jaren voor een groeiende groep jonge mensen en modale gezinnen steeds meer een onbereikbare droom. Verklaringen hiervoor zijn de alsmaar groter wordende kloof tussen het inkomen en de woningprijs, het te klein aandeel aan eigen kapitaalinbreng en de looptijden voor hypothecaire leningen van 30 jaar en meer. Vele gezinnen zitten financieel op het tandvlees of kunnen de bedragen niet of nauwelijks meer lenen die nodig zijn voor de afbetaling van hun droomwoning.

Dit zorgt voor een bijkomende druk op de prijzen van de goedkopere woningen omdat veel mensen hun segment van de woningmarkt niet aankunnen en dus hun geluk zoeken bij een iets kleinere woning. Hierdoor worden de geïnteresseerden voor de goedkopere woning uit de markt geprezen. Deze vicieuze cirkel dient doorbroken te worden (door bv. een stelsel van gereglementeerde huursubsidies voor de privaatmarkt).

Tegenkanting van buurtcomités
Voor steeds meer grootschalige projecten krijgt het stadsbestuur van de Raad van State het deksel op de neus. Zo heeft de auditeur van de raad van State onlangs het project Parkveld (10 ha bedrijvenzone, 3 ha woongebied voor 200-tal woningen, groene ruimte) terug naar af gestuurd.
 
Inspraak wordt niet geduld
Bij grootschalige bouwprojecten vragen buurtcomités inspraak en deelname in de verdere ontwikkeling van hun woonomgeving. Als er één ding is waar Tobback en C° niet van wil weten, dan is het inspraak bij hun plannen.
Steeds meer buurtcomités organiseren zich op een professionele manier en zijn dus goed op de hoogte van de wetgeving inzake Ruimtelijke Ordening. Hierdoor kan het stadsbestuur ze niet meer met een kluitje in het riet sturen. Op informatie-avonden wordt het stadsbestuur geconfronteerd met steeds meer tegenkanting vanuit de buurt omdat het teveel de kant kiest van de projectontwikkelaars.
 
Blokkendozen bouwen
De tegenkanting is vooral toegespitst op het steeds meer toelaten van woontorens (tot 10 verdiepingen), het bouwen van steeds meer woningen op een kleinere oppervlakte en de daarbij horende ondoordachte verkeersafwikkeling voor de betrokken buurt. Iedereen weet dat dit de woonkwaliteit op termijn niet zal verbeteren. Zo blijft het project van Janseniushof (208 woningen) voor de nodige beroering zorgen. Voor dit project stellen we vast dat het stadsbestuur niet meer wil weten van woningen voor modale gezinnen met kinderen, voor wie de grondgebonden woning met tuin nog altijd het uitgangspunt is. Volgens het stadsbestuur is er voor hen geen plaats meer binnen de ring van Leuven. “Verdichting van de bewoning” is volgens het stadsbestuur de nieuwe norm.
Met de krachtterm “Leuven is sexy, iedereen wil er wonen” wil schepen van Ruimtelijke Ordening Herwig Beckers (CD&V) iedere tegenkanting in de kiem smoren. Benieuwd of met deze boutade de toekomstige woonkwaliteit in Leuven gediend is.
QV Wijnhandel Tienen