Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  15 Jul 2009
Vlaams Belang legt klacht neer tegen diefstal uit Leuvense kledingcontainers

Sedert mei 2008 vernam het Vlaams Belang van ooggetuigen dat kledingcontainers van het sociale tewerkstellingsproject SPIT regelmatig leeggeroofd werden. Onlangs betrapte Vlaams Belang gemeenteraadslid Valère Oversteyns een aantal van hen op heterdaad bij het leegroven van een aantal kledingcontainers op het Leuvens grondgebied. Dat het op grote schaal gebeurde bewijst het inzetten van een 7,5 ton zware vrachtwagen met een automatische zelflader bij het leegmaken van al deze kledingcontainers.

Daar de vzw SPIT via een in december 2007 goedgekeurd gemeenteraadsbesluit het alleenrecht verkreeg op het inzamelen van tweedehandskleding op het Leuvense openbaar domein en alle andere derde partijen hierdoor in de toekomst verbod opgelegd kregen is het duidelijk dat het hier om een sedert vorig jaar regelmatig georganiseerde diefstal van ingeleverd textiel gaat waarvan het SPIT en onrechtstreeks ook de stad Leuven het slachtoffer zijn.

Uit het natrekken van de gegevens blijkt nu dat deze regelmatig georganiseerde diefstallen vanuit het OXFAM ophaalcentrum in Brussel gebeuren! OXFAM Brussel (Eerlijke handel-Handel uit respect!) komt dus niet minder dan kledingcontainers op Leuvens grondgebied leeg roven!

De voorbije maand betrapten we dus weer maar eens een inzamelploeg van OXFAM Brussel bij het ledigen van een groot aantal kledingcontainers op het grondgebied van Leuven en de deelgemeenten Heverlee, Wilsele, Kessel-Lo en Wijgmaal. Gemeenteraadslid Valère Oversteyns die de diefstal onder eigen ogen zag gebeuren sprak daarop de ophalers van OXFAM aan en vernam tot zijn verbazing dat zij deze éénmaal per maand mochten komen ledigen met goedkeuring van het SPIT!. Ten bewijze kreeg het gemeenteraadslid daarop een sleutel te zien die hen toegang verschafte tot alle afgesloten kledingcontainers op Leuvens grondgebied.

Daar dit een flagrante schending van de in de gemeenteraad goedgekeurde tekst m.b.t. de overeenkomst aangaande het ophalen en inzamelen van tweedehandskleding op Leuvens grondgebied betrof heeft Valère Oversteyns namens het Vlaams Belang dan ook klacht ingediend wegens diefstal van textielgoederen.

Kleding die eigenlijk door niets vermoedende burgers gratis wordt afgestaan in de overtuiging dat deze in de rekken van het SPIT in Leuven terecht komen ten gunste van minder begoeden.

Niets blijkt dus minder waar. Het weghalen door OXFAM van deze tweedehandskleding uit de groene kledingcontainers bezorgt de vzw SPIT eigenlijk een niet gering nadeel en financiële schade. Er is met name de overeenkomst met het SPIT dat de stad financieel tussenkomt à rato van 0,075 euro/Kg in de hoeveelheid ingezameld textiel via deze kledingcontainers. Elke kilogram die OXFAM dus uit de kledingcontainers van het SPIT weghaald betekenen dus minder inkomsten voor het SPIT wegens het feit dat deze goederen in eerste instantie niet in de rekken van het SPIT belanden en alzo een bron van gemiste inkomsten zijn. Op die manier ontloopt het SPIT ook een niet onaardig bedrag aan subsidies vanuit de stad Leuven wegens het feit dat deze tweedehandskleding ook niet in rekening gebracht kan worden voor subsidiering. Om nog maar te zwijgen van de hierdoor vertekende ophaalcijfers op Leuvens grondgebied.

Deze vorm van diefstal wordt dan ook totaal ontoelaatbaar geacht door het Vlaams Belang waartegen het dan ook prompt klacht heeft ingediend bij het parket en een onderzoek naar de inzamelpraktijken van OXFAM Brussel op Leuvens grondgebied heeft gevraagd.
Het Vlaams Belang stelt zich trouwens ook de vraag hoe het kan dat een professionele organisatie zoals het SPIT deze reeds meer dan een jaar aan de gang zijnde praktijken tot op heden tijdens zijn eigen ophaalrondes niet opmerkte, of werden er misschien met of zonder medeweten van het Leuvens stadsbestuur afspraken gemaakt met OXFAM? Het kan bijna niet anders als je weet dat Oxfam over een sleutel beschikte die hen toegang gaf tot alle kledingcontainers voorzien van een veilig Yale-slot en zij sedert meer dan een jaar ongestoord hun gang konden gaan.

  • Met het Spit is een reglement afgesloten over de ophaling van textiel. Dit reglement is als aanvulling op het reglement inzake herbruikbare goederen goedgekeurd in 2001. Deze overeenkomst bepaalt ook dat het SPIT kleding kan inzamelen met speciale containers die, verspreid over de stad staan (vaak bij glasbakken). Sindsdien zijn ongeveer 30 kledingcontainers geplaatst op het grondgebied van Leuven. De weerslag daarvan is enorm goed terug te vinden in de afvalcijfers.
  • Vanaf 2006 wordt er kleding huis-aan-huis ingezameld door Spit. In 2006 gebeurde dat 2 maal per jaar, in 2007 4 maal en in 2008 werd dat 6 maal.
    Alle andere organisaties die sporadisch textiel aan huis inzamelden, werden aangeschreven met de mededeling dat alleen het SPIT hiervoor toelating krijgt in Leuven. Het aantal textielcontainers wordt ook uitgebreid. De vergoeding voor herbruikbare goederen en textiel werd verhoogd. Het SPIT krijgt € 0.15 per kg herbruikbare goederen en € 0,075 per kg textiel.
QV Wijnhandel Tienen