Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  09 Oct 2012
Waar de Leuvense pers niet over schrijft: recente cijfers over het aantal vreemdelingen in de soc. woningen v Dijeldal

Recente cijfers over het aantal vreemdelingen in de sociale woningen van Dijledal

Meer dan 25% van sociale woningen van Dijledal toegewezen aan niet EU vreemdelingen

Meer dan 1 op 4 personen op wachtlijst voor sociale woning is niet EU vreemdeling

In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter in het Vlaams Parlement deelde Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (Sp.a) cijfers mee betreffende de toewijzingen van sociale woningen in 2010 en 2011. Uit de cijfers van de minister blijkt dat het aandeel vreemdelingen in de toewijzingen van sociale woningen van Dijledal, ondanks de talrijke Belgische nationaliteitsverwervingen (meer dan 500.000 Belgwordingen tussen 1998 en 2011) op een veel te hoog niveau blijft.

Toewijzingen 2010 Toewijzingen 2010 [%] Toewijzingen 2011 Toewijzingen 2011 [%]
Belgen 170 67,5 195 70,9
EU vreemdelingen 6 2,4 9 3,3
Niet-EU vreemdelingen 76 30,2 70 25,45
Onbekend 0 1
Totaal 252 100 275 100

De massale instroom van vooral niet-Europese vreemdelingen in de sociale woningen van Dijledal belooft ook de komende jaren aan te houden, aangezien – eveneens volgens cijfers door de minister verstrekt – ook 30% (738 in aantal) van de personen op de wachtlijst voor een sociale woning niet-EU vreemdeling is.

Wachtlijst 2011 Wachtlijst 2011 [%]
Belgen 1622 65,4
EU vreemdelingen 112 4,5
Niet-EU vreemdelingen 738 29,7
Onbekend 8 0,3
Totaal 2.481 100

Het Vlaams Belang is van oordeel dat er dringend initiatieven dienen te worden genomen om de voortschrijdende gettovorming in de sociale huisvesting een halt toe te roepen en de sector van de sociale huisvesting leefbaar te houden. Bovendien stelt zich de problematiek van de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen. Onze welvaartsstaat werkt als een magneet op gelukszoekers uit alle windstreken. De betaalbaarheid van ons sociale zekerheidssysteem en onze sociale voorzieningen dreigt hieronder op termijn te bezwijken.

Het is volgens het Vlaams Belang overigens onaanvaardbaar dat zoveel sociale woningen worden toegewezen aan vreemdelingen, terwijl duizenden Leuvense inwoners jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale woning.
Om gettovorming en nieuwe immigratie tegen te gaan wil het Vlaams Belang dat vreemdelingen slechts aanspraak kunnen maken op een sociale woning na zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven te hebben en na eerst drie jaar een inkomen uit arbeid hebben verkregen , vooraleer men aanspraak kan maken op sociale zekerheid en dito sociale voorzieningen.
Vlaams geld in Vlaamse handen